movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

סיפור הצלתה של ריבה

מספר הגר"י זילברשטיין שליט"א:

הגיעה אמא לרבנית קניבסקי תחי' והיא בוכה ומתייפחת: נחתה עלינו צרה צרורה. בתי התאהבה בערבי ועומדת להתחתן איתו. הם לומדים באותו בית ספר והבחור צד אותה, והם עומדים להתחתן. מה עושים?

הרבנית ביקשה שהבת תגיע אליה.

הבת הגיעה, והרבנית קניבסקי תחי' דיברה איתה שעה שלמה. הרבנית היא בת של הרב אלישיב שליט"א, נכדה של ר' אריה לוין זצוק"ל, רבם של אסירי ציון. אחרי שעה שלמה, של שיחה מכל הלב, לא היתה שום תזוזה. והבת מודיעה: אני לא יכולה להפרד ממנו.

הבת כבר עומדת לצאת, ואומרת לרבנית: "תאמרי לי מצוה אחת ואת המצוה הזו אני אקיים."

מציעה לה הרבנית להגיד כל יום תהילים. הרגע נגיד את הפרק הראשון.

לבחורה קוראים ריבה. הן פותחות את ספר התהילים, והוא נפתח לפניהם בפרק מ"ג. הן מתחילות לקרוא:

"שפטני אלקים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני". זה הפסוק שנפתח לה.

הבחורה נדהמה. הרי שמה הוא ריבה! ואמנם מדובר בגוי לא חסיד, בערבי שהוא איש מרמה...

מיד החליטה הבחורה לא להתחתן עם אותו ערבי. וכך ניצלה.

בורא עולם הציל את אותה בחורה. בזכות אותו פסוק, שבדרך נס נפתח לפניהם.

ספר אחד יכול להציל: אין אנו יודעים איך. בכל ספר של דברי תורה יש הערות שמימיות, וכל ספר שאדם קונה מקיים מצוות עשה דאוריתא: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19506562

אתר השבת


מאמרים אחרונים