movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

האדמור מקלויזנבורג זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז קלויזנבורג זצ"ל - ט' תמוז תשנ"ד

מתוך עלון ישמחו לפרשת בלק, התשע"א

אחת מדמויות ההוד שזכה להם דורנו, היתה דמותו הפלאית והאגדית של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל, שעוד בצעירותו הרעיש תבל ומלואה בגאונותו המיוחדת ובעבודת ה' שלמעלה מהשגת אנוש שחרגה מכל גבול. במיוחד קנו להם שם השבתות הנעלות במחיצתו, החל מריקודו הסוער בקבלת השבת בעת אמירת "בואי בשלום", והמשיך בשולחנות הקדושים אותם ניהל בקדושה ובטהרה בסופה ובסערה, בהם גם לחם את מלחמת התורה, כאשר מידי שבוע בשבוע היה מחדש ציצים ופרחים של חידושי תורה עמוקים אותם העלה בפני המסתופפים בצילו.

גם בשנות עברה וזעם, כאשר שתה את כוס התרעלה עד תומם, לא ויתר כי הוא זה על כל מנהגיו המיוחדים ליום השבת. הוא מסר את נפשו כפשוטו ממש על שמירת השבת עד קצה הגבול, כאשר אף לא הסכים לגעת במוקצה שלא לצורך פיקוח נפש ממש. בתקופה מסויימת העבידו אותו במתפרה, ומלבד בשעות שבהם נערכה ביקורת קפדנית ודקדקנית, היה ממהר לאחוז במחט התפירה בידו באשר היה זה פיקוח נפש מוחשי וקיים, אך בשאר הזמן אפילו לא נגע במחט, למרות שהיה נתון בכך בסכנה עצומה כל רגע ורגע. אך לא רק על שמירת השבת לא ויתר, אלא אף על מנהגי כבוד השבת לא היה מסכים לוותר כלל. את הלחם שחילקו במחנות מידי יום, היה שומר ומצניע לעצמו כדי שיהיה לו פת לכל סעודות השבת. ואם לא די בכך, אף היה מנסה להשיג מאכלי שבת אותם נוהגים לאכול בסעודות השבת. לא אחת התרוצץ נואשות לחפש חתיכת בצל, אותה נהוג לאכול בסעודת השבת, כאשר היה מסכים לתת בתמורה לכך את כל אשר לו.

בעודו בעמק הבכא, לא ויתר על אמירת דברי תורה במהלך יום השבת, וכאשר היה מגיע זמן בין השמשות של יציאת השבת, היה אומר דברי תורה וכיבושין לעתים לעצמו בלבד, כפי שהיה נוהג כאשר היה יושב בבית מדרשו.

במיוחד נודע במאבקו הנחרץ והחריף להחדיר את שמירת השבת גם לפי שיטת רבינו תם, כאשר הקדיש לכך מאמרים רבים ובירורים נרחבים, כשבהם פרס את שיטתו על החובה הגמורה להוסיף על שמירת השבת עד זמן יציאתה גם לפי רבינו תם.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19502605

אתר השבת


מאמרים אחרונים