movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הפרשת חלה

הפרשת חלה

מתוך אתר עונג שבת

הפרשת חלה מביאה ברכה
רבי אלעזר ברבי יהודה אומר:
"בעוון אי הפרשת חלה, אין ברכה במחסני התבואה וקללה משתחלת בשעורים, וזורעין זרעים ואחרים אוכלים. ואם נותנים חלה, מתברכין שנאמר :
"ראשית עריסותיכם תתנו לכהן, להניח ברכה בביתך".
(שבת, לב').

לקט מהלכות הפרשת חלה
איזו עיסה חייבת בהפרשת חלה ?
1. אין חיוב להפריש חלה אלא בעיסה העשויה מחמשת מיני דגן,
והם: חטין ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושפון. (אפילו מכולם יחד נעשתה העיסה, מצטרפים לשעור חלה החייבת בחלה)?
2. אין חיוב חלה אלא בעיסה הראויה לבוא לידי לחם.
עסה, (גם של עוגה) שנילושה ביין או בביצים או בשמן, וכדומה, ואין בה מים כלל, מפרישין עליה חלה בלי ברכה. לכן סופגנים שבלילתם רכה ודלילה ועשויה כספוג, וכן כל מיני רקיקים שבלילתם רכה מאד והם מטוגנים בדבש, פטורים מן החלה, וטוב להפריש בלי ברכה.
2. וכן עיסה שנלושה על מנת לטגנה או לבשלה, אף אם בלילתה עבה וראויה לבוא לידי לחם וכדומה, פטורה מן החלה. אבל עם עשו אותה על מנת לטגנה או לבשלה לבסוף לא טגנו אותה או בשלו אותה, חייבת בחלה.

שעור עיסה החייבת בחלה
שעור הפרשת חלה בברכה הוא :
על פי ילקוט יוסף - על 1.560 ק"ג קמח.
ולשיטת החזון איש - על 2.250 ק"ג קמח.
ולפי הבן איש חי - על 2.300 ק"ג קמח.
ולפי הגר"ח נאה על 1.670 ק"ג קמח.
כאשר עושים עסה קטנה מהשיעורים הנ"ל מפרישים בלי ברכה.
(לחזון איש מ-2.250-1.200, לפי הגר"ח נאה מ-1.670-1.250ק"ג, ולפי ילקוט יוסף מ- 1.560-1.514ק"ג)
פחות מ- 1.250 ק"ג קמח, לכל הדעות, אין מפרישים חלה כלל.

זמן הפרשת חלה
טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, כשתעשה העסה גוף אחד, ותהא העסה/ות מונחות בכלי ושלא יבלוט הבצק מדפנות הכלי.
אם לא הפרישו חלה ונזכרו אחר האפיה, יש להפריש חלה אחר האפיה.
שכח/ה מלהפריש חלה מערב שבת או יום טוב אין להפריש ביום טוב או בשבת, ואסור לאכול מהמאפה עד מוצאי שבת או יום טוב, עד שיפרישו חלה.
אם יש מספר עיסות קטנות, ודוקא מאותו המין והתכולה, ובאותו הטעם, ניתן לצרפן לעסה אחת ע"י הנחת כסוי במפה או בסדין מעל העיסות או החלות.

מי חייב במצוה זו ?
מצות חלה מוטלת מלכתחילה על האישה, ותשתדל לפחות פעם אחת בשנה לקיים מצות הפרשת חלה.
ונכון שגם האיש ישתדל פעם אחת להפריש בעצמו, ודבר בעתו מה טוב להוסיף זכות על זכויותיו שיעשה זאת לפני יום הכפורים.

שעת הפרשת חלה היא עת רצון מלפני ה' יתברך, וכדאי להתפלל ולהתחנן ולבקש בקשות בעת ההיא.

סדר הפרשת חלה

 

יש נוהגים ללוש בערב שבת עיסה כדי שיעור חלה, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת. והוא מכבוד שבת ויום טוב. (הוא תיקון גדול לאשה לכפרת חטא אדם ראשון).

יש ללוש בצק, ולהניחו במקום שיטפח.
לאחר שהבצק תפח, הפרישי חלה על-פי הסדר הבא: טוב לטול ידיים ולתת צדקה לפני ההפרשה.
טוב אם קודם הברכה תאמר הפסוק :
"ויהי נועם א-דוני א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו".
ותחזור עליו פעמיים.
לפני שמפרישים חלה מברכים :
"ברוך אתה א-דוני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה.
האשכנזים אומרים להפריש חלה [מן העסה]
מיד לאחר הברכה מוציאים מן העסה חתיכת בצק , ואמרים:
"הרי זו חלה"

מרימים את החלות, ואומרים תחינה.

תחינה לאמירה לאחר ההפרשה
יהי רצון מלפניך א-דוני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו
שהמצוה של הפרשת החלה תחשב כאילו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה,
ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל ברצון,
וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות,
כך תהיה זו כפרה לעוונותי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש,
נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים (עם בעלי וילדינו)
להיות ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו,
וברוב אהבה ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר.
וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב,
יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער ומכאובים כל הימים, אמן.
ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

וכן יהי רצון מלפניך, רבונו של עולם שתרחם על כל איש ואשה,
קטן או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער,
אנא ה' תצילם מצרתם, ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה,
ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך,
כמו שכתוב: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד, ושמו אחד".

את החלה המופרשת שורפים באש. לא בתבנית אפיה ולא בשעת האפיה, או גונזים בדרך כבוד.
(עוטפים ב-2 נילונים ומניחים באשפה).

  

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19655117

אתר השבת


מאמרים אחרונים