movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל מותר להדליק 'נר מנגן' - פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מותר להדליק 'נר מנגן' - פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

  מותר להדליק 'נר מנגן'

פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

**הרב שב"ג**

• כשלמדתי בישיבה נכנסתי במוצאי שבת של חנוכה אל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לשטוח שאלות בדברי תורה. כשסיים להשיב פנה מרן שליט"א ושאל: "אתה נשאר בבית?" "לא, אני חוזר עוד מעט לישיבה", השבתי, והגר"ח לא הסכים. "הדלקת נרות בבית, אז תישאר לישון בבית, תתפלל, תאכל ארוחת בוקר ותיסע לישיבה"...
• מרן החזו"א זצ"ל הורה שבחורי ישיבה ידליקו נרות חנוכה בחדר האוכל ולא בחדר השינה. ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הורה שגם בני ישיבות האוכלים בביתם ואינם ישנים בישיבה אלא בבית, ידליקו במקום אכילתם. אך יותר טוב יהיה אם יאכלו בחנוכה בביתם, לפחות את רוב הסעודות (מפי הרה"ג ר"נ רוטנברג).
• נפסק בשו"ע ש"כבתה אין זקוק לה", אך אם הדליק נר ראשון ונר שני, למשל, ולפני שהדליק את הנר השלישי נכבה הנר השני, צריך להדליק שוב את הנר השני, כיוון שעדיין לא קיים את ההידור שכל שלושת הנרות יהיהו דלוקים יחדיו (מפי הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ').
• להסוברים שצריך שיהיה שמן הזית ראוי לאכילה, אין להדליק בשמן זית שהונח מתחת המיטה (מהר"נ רוטנברג).
• מותר להצטלם בסמוך לנרות החנוכה (כדי שיהיו לנו תמונות של הילדים מדליקים נרות חנוכה...), ואין בכך משום איסור "משתמש בנרות חנוכה" (הרה"ג ר' ישי מזלומיאן, קובץ מבקשי תורה).
• שאל רבי אליהו מן שליט"א את מרן הגר"ח שליט"א על ה"נר המנגן", שכאשר מדליקים אותו, פוצח הנר במנגינה. האם יש בכך איסור של השתמשות לאור נר החנוכה, כיוון שהנר מחמם את חוטי המתכת ומפעיל על ידם מנגינה. והשיב רבנו שליט"א שקול מראה וריח אין בהם משום איסור מעילה, ומכיוון שכל תכלית שימושו הוא ל"קול", גם מה שמשתמש בשמן להפעילו, אין בו משום הנאה. ביום שלישי שעבר שאלתי את מרן שליט"א לפשרם של דבריו, שהרי הגמרא בפסחים אומרת שלמרות שבקול, מראה וריח אין מעילה, אך ישנו בהן איסור. וגם נפסק בשולחן ערוך (יו"ד סי' קח,ז) שאסור להריח ריח של עבודה זרה, של איסור הנאה, למרות שאין בריח איסור מעילה. ואם להשתמש בנר לצורך מנגינה? השיב לי מרן שליט"א בהסבר נפלא. לדבריו, איסור ההשתמשות בנר חנוכה אינו שייך לכללי איסורי הנאה וכדומה, וכל עניינו משום בזיון המצוה. ולכן, כך הסביר לי מרן שליט"א, מכיון שהנאת קול אינה נחשבת להשתמשות מרכזית, ממילא שימוש שכזה בנר מותר, כי הוא אינו נחשב לשימוש המבזה את הנר והדלקתו.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17578664

אתר השבת