movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל לקח הסביבון/הרב שלום מאיר וולך

לקח הסביבון/הרב שלום מאיר וולך

לקח הסביבון/הרב שלום מאיר וולך

הרב שלום מאיר וולך, בספרו הנפלא 'מעיין המועד', כותב כך: תראה, אמר מישהו, הסביבון הוא משחק כל כך אופייני: כולם מתקבצים סביבו, מחכים לנפילתו בעיניים חומדות, ומחכים לראות מי ירוויח מהנפילה... אותו אדם לא עמד על סודו של הסביבון. על הסימליות שבו, על שייכותו לימי החנוכה ועל הלקח שלו עבורינו. רגילים אנו לפעול ולתכנן מהלכים זהירים ומחושבים, שיש להם סיכוי סביר להניב תשואה נאותה. אוהבים אנו להיות "עם שתי רגליים על הקרקע" ולא ליטול סיכונים מעוטי סיכויים.

איזה סיכוי היה למרד החשמונאים להצליח? מעטים כנגד רבים כל כך, קומץ איכרים כנגד צבא האימפריה החמוש?


-אפסי!

איזה סיכוי היה לנר החנוכה לדלוק שמונה ימים?

-לא היה!

איזה סיכוי יש לסביבון, בעל רגל האחת, להחזיק מעמד בעמידה? אין סיכוי. ובכל זאת, ראו, לא זו בלבד שהוא עומד, הוא אפילו מפזז ומכרכר! מה סוד הרז? אהה, סובבו אותו מלמעלה! אכן כן, זהו גם סוד הניצחון במלחמה- לא היה סיכוי, אבל סובבו כך מלמעלה! זהו גם סוד הנרות שדלקו ודלקו: "מי שאמר לשמן וידלק הוא יאמר לחומץ וידלק" (תענית כה ע"א), ויאמר גם לנר שלא יכבה!

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17578522

אתר השבת