movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים-"אין חכם כבעל ניסיון"/ אהובה קליין

פרשת דברים- הפרשה הראשונה בחומש דברים- פותחת בנאומו של משה-
המחולק לשני חלקים:
החלק הראשון: כולל הזכרת המאורעות החשובים שאירעו לעם ישראל מזמן חנייתם לרגלי הר סיני עד הגעתם לערבות מואב- בין היתר במטרה להוכיח את העם –על מעשיו בעבר.

החלק השני כולל אזהרה לשמור את מצוות התורה כהלכתה- השכר עבור קיום התורה וחס ושלום העונש על אי קיום המצוות.

וכך התורה פותחת את נאומו של משה:"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבין חצרות ודי זהב: אחד עשר יום מחורב הר שעיר,עד קדש ברנע: ויהי בארבעים שנה בעשתי- עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל..." [דברים א,א-ד] תוך כדי קריאת הפסוקים מתעוררות כמה שאלות:

שאלה א] כיצד יתכן כי אותו משה שסירב תחילה לקבל את מנהיגותו בגלל כמה סיבות,כגון:"..לא איש דברים אנוכי.." [שמות ד,י]- מתגלה כעת כנואם מעולה?

שאלה ב] מדוע מוכיח משה את העם דווקא סמוך למיתתו?

שאלה ג] באיזו דרך מיוחדת מוכיח משה את העם?

שאלה ד] כיצד מתגלה משה כדוגמא של מנהיג המקיים את הבטחותיו?


התשובה לשאלה א] בעוד שמשה סירב לקבל את תפקיד הנהגת העם באומרו לה':"... לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל- עבדך- כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" [שמות ד,י]
תשובת אלוקים למשה:" ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או, מי ישום אילם,
או חרש, או פיקח, או עיוור- הלא אנוכי ה' ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר"[ שם ד,י"א- י"ב] על כך אומר הרמב''ן: אלוקים מבטיח למשה שישים את דבריו בפיו באופן שיוכל לבטא אותן יפה ואלוקים שברא סוגים שונים של אנשים,למרות שמשה לא התפלל על רפואתו[על היותו כבד פה וכבד לשון]
אלוקים מבטיח לו שיעזור לו בהצלחת שליחותו, מכאן שיש למשה: סייעתא דשמיא – לאורך כל הדרך ולכן לא פלא- כי משה מתגלה כנואם כה מוצלח.

ולעניות דעתי, נראה כי לאורך השנים משה צבר ניסיון רב ועל כך נאמר: "אין חכם כבעל ניסיון"

התשובה לשאלה ב] משה מוכיח את עמו דווקא סמוך למותו ועל כך אומר רש"י: משה למד דרך זו מיעקב אבינו- אשר הוכיח את בניו סמוך לפטירתו דווקא ולא לפני כן.

על זה נאמר:"איזהו חכם? הלומד מכל אדם,שנאמר:[תהילים קי"ט,צ"ט] "מכל מלמדי השכלתי" [מסכת אבות ד,א]
ועל כן אין המנהיג מוכיח את הציבור אלא סמוך למותו- כדי שלא יתבייש בפניו.
וסיבה נוספת:כדי שלא יצטרך לחזור ולהוכיח את עמו שוב ושוב.
ויש לכך עוד דוגמאות במקרא:יהושע הוכיח את עם ישראל בימיו האחרונים. שמואל הנביא [ש"א י"ב]
וכן דוד המלך הוכיח את שלמה בנו.

התשובה לשאלה ג] משה מוכיח את העם בדרך הרמזים ואינו מפרט ממש את החטאים, על כך אומר רש"י:"מפני כבודן של ישראל" על מנת לא לביישם בפני אומות העולם- מכוון שהתורה ניתנה בשבעים לשון ואומות העולם גם מקשיבים לכך.

לפי דבריו של הצדיק ר' ישראל מרוז'ין:משה מוכיח את עמו בדרך של סיפורים ומעשיות – ותוך כדי כך משלב דברי מוסר ותוכחה.

כאן משה מלמד פרק במנהיגות- כדי שהעם יקשיב לדברים- רצוי להלביש את נושא התוכחה בלבוש של מעשיות שמושכות את תשומת הלב והדבר ייקלט היטב בליבם.

תשובה לשאלה ד] משה מתגלה כאדם אחראי למעשיו בכך שמוכיח לעם כי את הבטחותיו קיים:
לדוגמא:הוא פונה אל שבט ראובן וגד-באומרו:כי קיבלו את נחלתם בעבר הירדן כפי שהדבר הובטח להם - בתנאי שיצטרפו למלחמה יחד עם יתר אחיהם
כפי שכתוב:"...חלוצים תעברו לפני אחיכם בני- ישראל כל- בני –חיל: רק נשיכם וטפכם ומקניכם, ידעתי כי מקנה רב לכם..." [דברים ג,י"ח- י"ט]
" אלה הדברים.." בגימטריא: 297= דרך החיים וכן "רז סודך"[מתוך שיר הכבוד] הדברים שמשה נאם מפי ה'- הם כוללים סודות ורזים בבריאה ודרך חיים- המתגלים ככל שאדם מתעמק ולומד אותם .[כך ראיתי בספר התמצית מאת: מאיר ינאי]

כמו שנאמר: בחומש דברים:"כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים.." [דברים ל"ב,מ"ז] מי ייתן ועם ישראל יקיים את התורה כהלכתה- מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו וכך בע"ה תבוא הגאולה במהרה. אמן ואמן.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19055929

אתר השבת