movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

נקדש את שמך בעולם

נקדש את שמך בעולם

ואהבת את ה' אלהיך: שיהא שם שמים מתאהב על ידך,
שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח
ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות.
מה הבריות אומרות עליו?
אשרי אביו שלמדו תורה,
אשרי רבו שלמדו תורה,
אוי להם לבריות שלא למדו תורה,
פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו,
כמה מתוקנים מעשיו,
עליו הכתוב אומר:
"ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (ישעיהו מט, ג).

אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח
ואין משאו ומתנו באמונה
ואין דבורו בנחת עם הבריות
מה הבריות אומרות עליו?
אוי לו לפלוני שלמד תורה,
אוי לו לאביו שלמדו תורה,
אוי לו לרבו שלמדו תורה.
פלוני שלמד תורה ראו
כמה מקולקלין מעשיו
וכמה מכוערין דרכיו,
ועליו הכתוב אומר:
"באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" (יחזקאל לו, כ).

מסכת יומא, דף פו.

הובא באתר: יגדיל תורה ויאדיר

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19718829

אתר השבת


מאמרים אחרונים