movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין פרשת בלק- סוד קיום עם ישראל- כיצד? / אהובה קליין

פרשת בלק- סוד קיום עם ישראל- כיצד? / אהובה קליין

פרשת בלק- סוד קיום עם ישראל- כיצד? / אהובה קליין

"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם"
כך נוהגים אנו- להגיד בליל הסדר מידי שנה[בהגדת פסח]
תוך כדי התבוננות בפרשה, מבחינים אנו במלחמה נדירה נגד ישראל,
כמוה לא נתקלנו- לאורך כל ההיסטוריה של עם היהודי וגם לא במקרא.

וכך מתוארת תחילת המלחמה בתורה:"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגר מואב מפני העם מאד כי רב- הוא, וייקץ מואב מפני ישראל.... וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה... ועתה לכה- נא ארה- לי את העם הזה..." [במדבר פרק כ"ב, ב-ו]

השאלות המתעוררות בפרשה, הן:

א] מה גורם לבלק לרצות להילחם נגד עם ישראל?
ב] מדוע מחליט להשתמש באמצעי הקללות- ככלי נשק נגד העם?
ג] במה שונה מלחמה- קונבנציונאלית לבין מלחמת מילים בפה?
ד] מה הייתה תוצאת המלחמה?

התשובה לשאלה א : בלק מלך מואב חושש מפני ישראל:כפי שהוא מבטא זאת במילים הבאות:[לזקני מדיין] "עתה ילחכו הקהל את- כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה..." [במדבר כ,ד] כוונתו, שזה עם מסוכן ולכן מביא כמשל: את השור המחסל את העשב בפיו. אברבנאל מסביר כך:"כאשר השור רועה, הרוק שבפיו נשאר בעשב ובהמה אחרת כבר אינה חפצה לרעות שם". רש"י אומר: כי השור רגיל לשלוח את לשונו סביב פניו וכך מצליח לתלוש כל עשב וירק במהירות- ולכן מואב פוחדים מישראל שינהג בהם כשור המחסל את סביבתו.

התשובה לשאלה ב, ג: מעניין, מדוע בלק בוחר במלחמה בפה- באמצעות קללות, מסתבר שבחוכמתו מבחין בין שני סוגי מלחמה:
מלחמה רוחנית- שבה נלחמים בכוח התורה- בכוח הרוחני של עם ישראל וכאן התוצאה תלויה בחוסן העם, האם יצליח לשמור על ערכי היהדות- דבר המגן עליו מפני כל האויבים וגורם אף לניסים גלויים [ממש- כמו במלחמת היונים נגד המכבים] כי ח"ו על-ידי התנתקות מן היהדות ומסורת האבות- לא תהיה לעם ישראל תקומה ולא תישאר שארית.
מלחמה קונבנציונאלית- מלחמה באמצעות כלי נשק, עיקר הצלחתה- בידי שמים, כמו שנאמר:" ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" [שמות י"ד,י"ד] ובאמת ההיסטוריה מוכיחה כי תמיד אלוקים מגן על עם ישראל:"כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב". בלק ידע כי להלחם נגד ה'- אין לו אף סיכוי של הצלחה, אלא כישלון מוחלט הידוע מראש.
מהסיבה הזאת, בחר במלחמה הרוחנית התלויה בעיקרה- בישראל ובכוחם להשיב מלחמה שערה וחשב, לישראל יש כוח בפה באמצעות - תפילה לכן גם הוא משתמש ככלי מלחמה בפה על- ידי קללות.

התשובה לשאלה ד: כוונתו של בלעם הייתה לנתק את עם ישראל מתרבות עתיקת יומין- תורה ומצוות. את זאת חשב להשיג באמצעות הקללות, אך כנגד כך השאיר הקב"ה ברכה נצחית שבכוחה לשמר את המקור הרוחני- שעליו נשען עם ישראל- מקומות תפילה, בתי כנסת ובתי מדרש. וכפי שכתוב בגמרא:" מיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד" [מסכת ברכות [ח,א] מקום התפילה מאיר לישראל ומגן עליו לאורך כל הדורות ומבטיח את קיומו לעד. משום כך קבעו חז"ל בכל בוקר בתפילת שחרית: להתחיל דווקא בברכה שנאמרה על ידי בלעם הרשע:"מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל.."

בברכה זו טמון סוד קיום עם ישראל.
רצה בלעם לקלל ויצא מברך .
יהי רצון, ונתמיד בקיום מצוות התורה ואלוקים יעמוד לצידנו בכל עת צרה. אמן ואמן.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18131694

אתר השבת