movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home סיפורים לכבוד שבת סיפורים על גדולי ישראל כ' בחשון - יום ההילולא של הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

כ' בחשון - יום ההילולא של הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

 

כ' בחשון - יום ההילולא של הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל 

היה אחד מן האישים הגדולים שיהדות תימן זכתה וזיכתה את הרבים בהם.שר בתורה וגדול בחוכמת הח"ן.כגודל חוכמתו ובקיאותו בפרד"ס כן גדולים היו ענוותנותו ותומתו. מירכתי תימן הרחוקה והנידחת בא. ומאור תורתו האיר והזהיר למרחוק.

עד מהרה נודע בשערים כאשיות דגולה, רוחנית ותורנית, בקרב המוני הצבור כולו לכל פלגיו. בה במידה שהצניע את עצמו והתרחק מן הכבוד והפרסום, שמו נישא בפי הכל, לשם לתהילה ולתפארת. ההילה ויראת הכבוד שרחקו לו הקיפה רבים וגדולים.

נולד בשנת תרס"ח בדרום תימן, והתיתם בילדותו. הרב הידוע, רבנו חיים סנואני זצ"ל עמד על מעלותיו וסגולותיו. אמץ אותו כבן ורווהו ממעינות התורה והחוכמה. לאחר מכן המשיך לגדול ולהתפתח בתלמודו בהדרכת הרב משומר שמואל ניסים זצ"ל.

בשנת תרצ"ב עלה לארץ, קבע מושבו בירושלים ולמד בישיבות הידועות "אמת ליעקב" ו"בית אל". לאחר מכן ייסד את ישיבת "נהר שלום", שבה למדו תורה בשקידה ובהבנה רבה. התפרסם כאיש מופת, כקדוש,וכירא חטא.רבים נהרו מכל חוגי הצבור ומכל קצוות הארץ, לשאול בעצתו ולהתברך במוצא שפתיו. והוא נענה לכולם בלב שלם ובנפש חפצה. איש חלוש היה ומעונו פשוט ודל. כל זה לא מנע ממנו לקבל הרבבות שפנו אליו. כשהגיעה עת פקודתו.

בכ' מרחשון, תשד"מ החזיר את נשמתו אל צור מחצבתה.

תנצב"ה

סיפורים מופלאים על הרב שרעבי זצוק"ל:  נס בזכות שמירה על טהרת המשפחה | מעשה מרכבה | האופנוע ששומר שבת | "תהיה זהיר יותר עם נשמות"

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19677923

אתר השבת


מאמרים אחרונים