movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

האריה הרעב

האריה הרעב: מאת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

וישאר אך נח (ז, כג)

ברש"י: שאיחר מזונות לארי והכישו עליו.

-ויש להבין מדוע דוקא לאריה איחר נח את מזונותיו?

והנראה נפלא עפ"ד בעמוס (ג, ד): "הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לכד",

ופירש רש"י שכשאריה אוחז טרף דרכו לשאוג ואינו שואג אלא א"כ לכד,

ועי' ש"ס ברכות אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר.

ולפי"ז הדבר מבואר היטב, שנח האכיל החיות ע"פ קולות בקשותיהם, וכאשר בעל חי הרים קולו ידע נח שחפץ הוא לאכול, וכשהאריה לא הרים קולו- סבר נח שאינו רעב.

אך כפי האמור, האריה הוא החיה היחידה שאינו משמיע קולו כשרוצה לאכול, ולפיכך איחר מזונותיו.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19649556

אתר השבת


מאמרים אחרונים