movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת בהעלותך

ב"ה

דבר החסידות – פרשת בהעלותך

 

מדוע "שלך גדולה משלהם"?

 

מספר הרב ד"ר צבי הירש ויינרב, מרילנד:

בתקופה שאחרי נישואי עברתי להתגורר בסילבר-ספרינג שבמרילנד, שם למדתי באוניברסיטה המקומית, קיבלתי תואר פרופסור בפסיכולוגיה, ובמקביל התחלתי להעביר שיעורים בגמרא.

הייתי אז רק בשנות השלושים לחיי, אך שאלות רבות החלו להטריד אותי: האם עלי להקדיש את חיי ללימוד התורה בלבד או להמשיך לעסוק בפסיכולוגיה, ועוד כהנה וכהנה, לצד שאלות פילוסופיות שהציקו לי.

שאלות אלו הכניסו אותי לדכאון. הייתי נבוך ולא ידעתי לאן לפנות. שוחחתי עם כמה מחבריי ואחד מהם, חסיד חב"ד הציע לי לפנות לרבי.

בפברואר 1971 (תשל"א) התקשרתי לרבי. מזכירו של הרבי ענה ושאל (באנגלית) "מי זה?". עניתי "מדבר יהודי ממרילנד" והחלתי לשטוח בפניו את כל לבטיי – שאיני יודע לאן לפנות בחיי, שאלות באמונה וכו'.

תוך כדי שדיברתי, המזכיר מתרגם את דבריי לאידיש, ואז שמעתי את הרבי (שאת קולו זיהיתי ברקע) אומר באידיש: "אמור לו שיש יהודי המתגורר במרילנד והוא יכול לשוחח עמו. שמו הוא ויינרב".

"שמעת מה הרבי אמר לך?" שאל המזכיר.

לא יכולתי להאמין למשמע אזניי! ידעתי במאת האחוזים שלא אמרתי למזכיר את שמי. השבתי למזכיר: " ויינרב זה הוא שמי!"

ואז שמעתי את הרבי אומר "אויב אזוי, זאל ער וויסן אז אמאל דארף מען רעדן צו זיך" [=אם כך, עליו לדעת שלפעמים על האדם לדבר אל עצמו].

הבחנתי שהמזכיר בעצמו היה נדהם ממה שהתרחש מול עיניו. אני טרם הייתי בטוח ושאלתי אותו "אולי הרבי מתכוון לויינרב אחר" אך הוא ענה: "לא, הרבי אמר 'דבר עם ויינרב' והוא הסביר שכוונתו שעליך לדבר עם עצמך!"

אם יורשה לי  לפרש את כוונת הרבי, אני מאמין שהוא ביקש לומר לי "אתה מחפש תשובה מחוצה לך, אך אינך ילד, אתה אדם מבוגר, מלמד תורה לרבים. עליך להיות יותר בטוח בעצמך. הגיע הזמן שתתחיל להאזין לעצמך, אל תהיה תלוי באחרים, סמוך על עצמך!"

מאותו הרגע הפכתי להיות החלטי יותר. עד אז היתה לי נטייה לפסוח על שתי הסעיפים, לא לקחת סיכונים. מאותה שיחת טלפון, הפכתי להיות החלטי ונחוש.

כמה חודשים לאחר אותה שיחת טלפון ששינתה את חיי, הגעתי לניו יורק והחלטתי להגיע לרבי ולהודות לו. אמרתי לרבי "שמי הוא ויינרב ואני ממרילנד" והרבי חייך אלי חיוך גדול, חיוך שהיה מאוד משמעותי עבורי.

בסופו של דבר קיבלתי משרת רב ביכנ"ס בקהילה נפלאה בבולטימור. מאוחר יותר נהייתי סגן נשיא של האו-יו (האיגוד האורטודוקסי בארה"ב). כל אימת שהיו לי החלטות קשות בחיי – הקשבתי לקול הפנימי שלי. לעיתים הייתי פותח כרך של "ליקוטי-שיחות" כדי להתחבר שוב, ואז הייתי מקשיב לעצה שהוא העניק לי: דבר עם עצמך, ואף עודדתי אחרים לעשות כן...

(תקציר מראיון עם הרב וינרב, במסגרת פרוייקט "הפגישה שלי עם הרבי" של חברת JEM)

 

~~~

על הפסוק בתחילת פרשתנו (ח, ב) "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות גו'" מפרש רש"י (ומקורו בספרי): "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

וצריך להבין:

א)    מדוע חלשה דעתו של אהרן מקרבנות הנשיאים? הלוא כל הקרבנות – כולל קרבנות הנשיאים – הוקרבו ע"י אהרן ובניו! ולאידך, איך נחה דעתו בכך שהוא מדליק את הנרות; במה עדיפה הדלקת הנרות על פני הקרבת קרבנות, הקטרת קטורת וכו' הנעשים ע"י אהרן?

 

ב)    מהו תוכן ההוספה "שאתה מדליק ומטיב את הנרות", לכאורה הטבת הנרות היא רק הכנה לעבודה, ואיזה ערך יש לה מול הדלקת הנרות?

 

ג)     הכתוב ממשיך "וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירכה עד פרחה מקשה היא גו'". ותמוה, כפי שהקשו המפרשים כאן*: מה הקשר של פסוק זה להדלקת המנורה ע"י אהרן? פסוק זה שייך לכאורה לפרשת תרומה – בציווי עשיית המנורה!

 

מבאר הרבי:

חלישות דעתו של אהרן היתה מכך שלא היה עמהם בחנוכה. כלומר, בודאי הבין אהרן את גודל מעלתו שנבחר לשרת באופן קבוע לפני ה', אבל היה חסר לו ההשתתפות בחנוכת וחידוש המשכן, כי גם הקרבנות ביום הראשון של חנוכת המזבח (ביום השמיני למלואים) נעשו ע"י משה ולא ע"י אהרן ובניו.

ועל כך השיב לו הקב"ה "חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

וההסבר: בעשיית המנורה מצווה התורה (תרומה כה, לא) "מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה", לאידך גיסא נאמר שם "וששה קנים יוצאים מצידיה, שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני".

ונמצא, שלמרות שעל המנורה להיות 'מקשה', בכל זאת יש לה שני 'צדדים' עם שלשה קנים לכל צד. לכן באה התורה ומצווה כאן "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" – שע"י שהפתילות של כל ששת הקנים יאירו אל מול הנר האמצעי על ידי זה תושלם מעשה ה'מקשה' של המנורה: שניכר שכולה קשורה לגוף המנורה, לנר האמצעי.

וזהו תוכן דברי הקב"ה "שאתה מדליק ומטיב את הנרות": כלומר, בזה שאהרן מדליק את הנרות ומטיב אותם שידלקו כלפי נר האמצעי – הרי בכך הוא חונך בכל יום ויום את המנורה, כי זה משלים את מלאכת המנורה שתהיה מקשה זהב! וממילא שלך גדולה משלהם שהם חינכו את המשכן רק פעם אחת בעת הקמתו ואתה בכל יום ויום, וממילא מובן המשך הפסוק "וזה מעשה המנורה מקשה זהב גו'".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יח, בהעלותך שיחה א (עמ' 93 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 100 ואילך) חלק כח בהעלותך שיחה א (עמ' 60 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 69 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' קכד-ו. וכדאי לכל מבקש ה' ללמוד השיחות מבפנים ולצלול לעומק הסוגיא, בביאור נפלא ומקיף בשיטות השונות בגדר מצוות הדלקת המנורה ובירור שיטת רש"י ודיוק בלשונו הזהב.

 

______________

*)  רמב"ן, אברבנאל, אלשיך, אור החיים ועוד.

הרמב"ן מבאר, שטעם הכתוב "וזה מעשה המנורה" הוא "לרמוז שצריך לדורות שתהיה מקשה כי הוא מעכב בה". אבל לכאורה לפירש"י, גם דין זה ש"מקשה" מעכב גם לדורות, לכאורה היה צריך להיכתב בפ' תרומה או בפ' אמור [ובפרט ששם נאמר (כד, ג) חקת עולם לדורותיכם, והיא "פ' מצות הנרות" כפרש"י שם, ב (וראה רמב"ן שם "צורך הפרשה הזאת לשני דברים כו'") ולפ"ז הול"ל דין "מקשה" – שם. וראה סוגיית הגמ' מנחות כח, א ובפרש"י ותוס' שם].

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19986557

אתר השבת


מאמרים אחרונים