movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת צו


ב"ה

דבר החסידות – פרשת צו

 

הכלי שנחשב כאוכל

 

מספר הרה"ח הרב שמעון לזרוב, שליח הרבי ליוסטון טקסס:

בהיותי בחור נתבקשתי שנה אחת לעשות בדיקת חמץ בבית הרבנית חנה ע"ה (אמו של הרבי) ועשיתי זאת כמובן בשמחה. ומאז זה הפך למסורת.

בשנת תשכ"ד, כשסיימתי את הבדיקה, אמרה הרבנית שהיא רוצה להכיר לי טובה על בדיקת החמץ והגישה לי מתנה: סט יפה של כלי תה.

סרבתי בתוקף לקחת את זה, ואמרתי שזו זכות גדולה עבורי ומה פתאום... הרבנית ניסתה להציע משהו אחר ושוב סרבתי.

הרבנית היתה מאוד לא שבעת-רצון, וכשאיחלתי לה "לשנה הבאה בעזרת ה'" (באידיש כמובן) – הניפה ידה בביטול ואמרה "בשנה הבאה תעשה בדיקת חמץ בבית שלך".

עד לפסח הבא קרו שני דברים: הרבנית הסתלקה לבית עולמה (בו' תשרי תשכ"ה) ואני התחתנתי.

אבל כאן לא נגמר הסיפור.

אחרי פטירת הרבנית, עשו הגרלה בין ידידותיה ונשות חב"ד בשכונה, על חלק מחפציה.

אמא שלי זכתה כמובן – בסט התה... היא לא ידעה על מה שהיה עם הסט הזה קודם לכן.

בתמימות מלאה היא הביאה את הסט לזוג הצעיר לכבוד . . פסח!

(סיפר באהל הק', בהגיעו כמידי שנה לעלות על קברה של הרבנית ביארצייט-הילולא שלה ו' תשרי)

 

~~~

בפרשת קרבן חטאת (פרשתנו ו, כא) נאמר: "וכלי חרס אשר תבושל בו – ישבר, ואם בכלי נחושת בושלה – ומורק ושוטף במים", כלומר, שאם בישלו את בשר החטאת (הניתן לאכילה לכהנים) בכלי חרס – יש לשבור את הכלי לאחר מכן. ובטעם הדבר מפרש רש"י: "לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר". כלומר, מכיון שצריך לאכול את כל בשר הקרבן – הרי מה שנשאר בדופני כלי-החרס אינו נאכל ולכן יש לשבור את הכלי משום שיש בו 'נותר'.

אבל קשה:

א)    הבשר הלוא נעשה 'נותר' רק לאחר סיום זמן אכילתו (במקרה שלנו – בסוף הלילה), וא"כ גם מה שנבלע בכלי נאסר רק בבוקר, ומדוע אין הפסוק מפרש שיש לשברו רק בבוקר, כאשר יש בו איסור נותר*?

ב)    [כפי שמקשה הרא"ם כאן:] שיטת רש"י היא ש"לינת לילה פוגמת" (ראה תוס' ע"ז עו, רע"א) – כלומר, שאם טעם מסויים נשאר בלוע בכלי לילה שלם הוא כבר טעם פגום ואין בו איסור, ואם כן כיצד זה נאסר הכלי מטעם 'נותר', הרי הטעם הבלוע בו נעשה 'נותר' רק בבוקר ואז הוא כבר נותן טעם לפגם?

מבאר הרבי:

רש"י אכן סבור שאיסור 'נותר' חל על הבלוע בכלי ("נעשה נותר") מיד עם סיום הבישול ולא רק למחרתו.

והטעם: ההגדרה של 'נותר' היא לא בשר שנשאר עד לאחר זמנו, כי-אם כל שארית מבשר הקרבן שלא ניתן עוד לאכילה, תהיה הסיבה אשר תהיה – הרי היא בגדר 'נותר', ויש לשרפה.

ולפיכך: כאשר מדובר בבשר הקרבן – הרי הוא נעשה נותר רק עם סיום זמן אכילתו, שהרי עד אז עוד ניתן לאכלו, אך כאשר נבלע ממנו בכלי-חרס הרי טעם זה אי אפשר כבר לאכלו לעולם (שהרי בליעת כלי חרס "אינו יוצא מידי דפיו לעולם" כדברי רש"י בהמשך), ולכן הרי הוא נעשה נותר מיד לאחר הבישול! ולכן גם יש לשבור את הכלי מיד.

[משא"כ אם "בכלי נחושת בושלה" – שאז הרי אם יבשלו שוב בכלי זה תצא הבליעה הקודמת מהכלי ושוב תהיה אפשרות לאכלה, לכן מלכתחילה לא חל על בליעה זו שם 'נותר', ודי בשטיפה ומירוק]

עפ"ז מובן שדין זה דומה ובא בהמשך לנאמר בפסוק שלפני זה (ו, כ) "כל אשר יגע בבשרה יקדש", שפירושו שכל מאכל שנוגע בבשר חטאת נהיה קדוש כמוה, והטעם הוא: שמכיון שהמאכל בלע מבשר החטאת הרי בליעה זו גורמת לכל המאכל לקבל דין של חטאת – כך גם בנדון דידן: כלי-החרס כולו נחשב כבשר חטאת ויש לשורפו כיון שאי אפשר לאכלו לעולם.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כז, צו שיחה א (עמ' 29 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 35 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' פה-ז.

 

______________

*)  בדברי דוד על פירש"י (וראה גם חזקוני) כאן כתב: שחיוב שבירה הוא לפני זמן איסורו שלא יבוא לידי נותר, אבל מסתימת לשון רש"י משמע שהשבירה היא מחמת שכבר נעשה נותר (כדעת רוב מפרשי רש"י), וראה באר מים חיים (לאחי המהר"ל) כאן.

 


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19501526

אתר השבת


מאמרים אחרונים