movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת תרומה

ב"ה

 

 

דבר החסידות – פרשת תרומה

 

הגנה מחומריות העולם

 

פעם הגיש הגבאי של הרבי הריי"צ [=רבי יוסף יצחק] כוס תה לרבי. כאשר חזר לאחר זמן, ראה כי כוס התה על מקומה עומדת.

-         שאל הגבאי: מדוע אין הרבי שותה את התה?

-         השיב הרבי: ומה עם 'אתכפיא' [=לכפות את יצה"ר]?

-         תמה הגבאי: הרבי זקוק ל'אתכפיא', הרי כבר נעשה חכם, כבר נעשה מלך...

(כוונתו לדברי התניא בפרק ט"ו "הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך, כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו...")

-         השיבו הרבי: הם (החסידים) זקוקים לכך, ואני רוצה בכך!

 

(אוצר פתגמי חב"ד (הרא"א הכהן שי' פרידמן, פעיה"ק צפת) עמ' 113)

 

~~~

בסיום פרשתנו, מצווה הקב"ה למשה לעשות קלעים מסביב לחצר המשכן בגובה חמש אמות, ובלשון הכתוב (כז, יח): "אורך החצר מאה באמה . . וקומה חמש אמות שש משזר" ומפרש רש"י: "וקומה חמש אמות – גובה מחיצות החצר, והוא רוחב הקלעים".

מבאר הרבי:

עניינם של הקלעים היה להבדיל בין חצר המשכן לבין העולם שמבחוץ ולהגן על בנ"י מהשפעת האומות.

וזו הסיבה שהקלעים היו מפשתן ("שש משזר") וגובהם חמש אמות:

א)    פשתן – חז"ל אומרים (זבחים יח, ב) שפשתן נקרא "בד" משום שהוא צומח בד בבד – קנה יחידי מכל גרעין, וזה מה שמבדיל את ישראל מהעמים ומגן עליהם מהשפעתם השלילית – שהם מאמינים באחדות ה' ("ה' אחד"), ולכן גם נאמר עליהם (בלק כג, ט) "עם לבדד ישכון" – מלשון "בד בבד".

בנוסף לכך, נאמר בגמרא (ב"מ קט, א) שזרע הפשתן מכחיש ומחליש את האדמה. כלומר, שלא זו בלבד שהקלעים מגינים על בנ"י מחומריות העולם, אלא עוד זאת שהם מחדירים את האמונה בה' אחד ובכך מכחישים את גשמיות וחומריות העולם.

 

ב)    חמש אמות – גובהו של משה רבינו, שהקים את המשכן, היה כידוע עשר אמות ­(בכורות מד, א), ונמצא שהקלעים הגיעו למחצית גובהו.

ומעין זה אצל כל אדם מישראל (כידוע שכאו"א מישראל יש בו בחינת משה – ראה תניא פמ"ב) – שיש לו עשר כוחות הנפש (תניא פ"ג).

והנה ידוע סיפור הגמרא (סנהדרין לט, א) "אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר: מפלגך לעילאי דהורמיז, מפלגך לתתאי דהורמין" [=אמר לו מכשף לאמימר: מחצייך ולמעלה שייך לקב"ה, מחצייך ולמטה – לשד].

על פי זה מובן מדוע היה גובה הקלעים חמש אמות – כי מחציתו העליונה של האדם, הרוחנית יותר, אינה זקוקה להגנה מחומריות העולם, כי אפילו ה"אמגושא" מודה שהיא שייכת לקב"ה! רק חמש האמות התחתונות, היינו החלק החומרי יותר של האדם – זקוקים להגנה*.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: רשימות הרבי חוברת קז (נד' ב"רשימות" ח"ב עמ' 396). 179. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תפה-ו.

 

______________

*)  זה גם מסביר את ההבדל בין תורה למצוות: שהתורה מצילה את האדם מיצה"ר בכל עת, גם כשאינו עוסק בה, משא"כ מצוות מצילות אותו רק בזמן העיסוק במצווה (סוטה כא, א ובפירש"י); כי תורה שייכת לחלק העליון של האדם – המוח, משא"כ המצוות שייכות יותר לחלק התחתון של האדם – כח המעשה. ושם זקוקים להגנה יתרה.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קוראים יקרים,

לקראת ימי הפורים הבעל"ט – אנו מזמינים 2 הופעות עם "קליקרים" (לחצן ממוחשב לכל משתתפ/ת) בשילוב חידון על סיפור והלכות פורים; אחת לילדי מרום-כנען ואחת למשתה נשים בשכונה.

ניתן לרכוש הקדשה [לזכות או לע"נ] לאחד מאירועים הנ"ל בהשתתפות סך 470 ₪ (כמניין חי' מושקא, בקשר עם שלושים שנה להסתלקותה). למעוניינים ניתן לפנות בסמס לטל. 0506-737410.

בברכה לחודש טוב ושמח, צעירי חב"ד מרום-כנען, צפת עיה"ק.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19972679

אתר השבת


מאמרים אחרונים