movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

סגולת תוספת שבת

סגולת תוספת שבת                                       

מצוה מן התורה להקדים ולהוסיף תוספת שבת, במסכת פסחים בדף קה: כתוב ש"מצוה לקבל שבת מוקדם" שחביבה מצווה בשעתה וזריזין מקדימים למצוות, וכן כתב רב עמרם גאון שמצוה להקדים לקבל את השבת ושכך נהגו במקומו, כי בזה שאדם מקדים לקבל את השבת, ומוסיף מחול על הקודש יותר מחיובו, בזה הוא מראה את חביבותה של השבת, שהוא שמח בביאת השבת, וזהו כבודה של השבת, שיוצאים ומקדימים לקראתה.

הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' כותב: "מצוה לכבד את השבת. ומהו כבודה? שיהא יושב בכובד ראש, ומייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך! חכמים הראשונים, היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת, ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלכה!" ובשולחן ערוך סימן רס"ב כתב: ילבש בגדיו הנאים, וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך, וכיוצא לקראת חתן וכלה.

מפתח לכל הישועות                                      

כתוב במדרש: אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה ליתנה לבני ישראל, לך והודיעם! מלך מלכי המלכים הקב"ה, מעיד על השבת שהיא מתנה טובה! ושולח במיוחד את משה רבינו, להודיע לנו, כדי שנבין את ערכה של השבת, ושנזדרז לצאת לקראתה! כי יש שמחה מיוחדת ותענוג לה' יתברך בזה שיהודי מוסיף מנדבת לבו מיום שישי ליום השבת. האור החיים הקדוש אומר על הפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת", שבני ישראל צריכים להקדים לקבל את השבת מבעוד יום, "לשמור את השבת" ולא שהשבת תמתין להם עד שיהיה להם פנאי לקבל את השבת!.

בקבלת שבת אנו אומרים "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה", השבת היא זו שמביאה את הברכה. החפץ חיים אומר שהקדוש ברוך הוא מסר את כל הברכות לשבת קודש, ומי ששומר את השבת ומכבד את השבת, מי שיוצא לקראתה בכניסתה וביציאתה, זוכה לקבל שפע ברכות מברכתה של השבת. והיה החפץ חיים אומר תמיד, אנשים מחפשים סגולות וקמיעות להצלחה, וכי לא די להם המצוות שבתורה הקדושה? האם יש סגולות טובות מהן? ובפרט שבת קודש, אשר כל הברכות לכל ימות השבוע מגיעות בזכות השבת!. מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מייעץ לכל מי שצריך ישועה וברכה, להתחזק מאד בעניין תוספת שבת, ואומר שזו סגולה בדוקה וחזקה לרפואה, לפרנסה, לזיווג הגון, לשלום בית, להצלחה בחינוך הילדים ולכל העניינים.

רפואה שלימה                                                 

חכמינו הקדושים תקנו לומר לחולה בשבת "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא", כלומר שבזכות השבת תבוא הרפואה במהרה. הצדיק הקדוש בעל הפרי מגדים מבטיח: כל המוסיף מחול על הקודש מוסיפין לו חיים! אלו שמקדימים לקבל את השבת, זוכים לקבל תוספת חיים! וישנם הרבה סיפורים, על חולים שקבלו על עצמם תוספת שבת, וזכו בתוספת חיים, נגד כל התחזיות של הרופאים!

בזמנו של החפץ חיים, היו זוג שלאחר שנים רבות שלא זכו לילדים, נולד להם בן, אך הרופאים הבחינו שלילד יש מום בלבו, והודיעו להורים כי ימי בנם ספורים ל"ע. ההורים נסעו אל החפץ חיים, ובבכיות נוראות סיפרו לו את צרתם, שבנם היחיד מוטל על ערש דווי, והרופאים נואשו ממנו. אמר להם החפץ חיים, דעו לכם! יש סגולה גדולה שבכחה לעזור לכם, והיא לקבל את השבת מוקדם. קבלו על עצמכם שבחצות יום שישי השולחן והנרות יהיו ערוכים לשבת, וכשיגיע זמן פלג המנחה תדליקו את הנרות ותקבלו את השבת. והקב"ה יעזור שבזכות זה יהיה רפואה שלימה ובנכם יבריא! ההורים עשו כמצוות החפץ חיים והתחילו לקבל את השבת מוקדם, ואכן  בנם הבריא לחלוטין לתדהמת כל הרופאים, שלא נותר להם אלא לומר שנברא לילד לב חדש! נס ופלא!

אל מרן הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל ראש ישיבת באר יעקב, באה אמא לאחד עשר ילדים ומררה בבכי שגילו אצלה את המחלה הנוראה ל"ע ועומדת לטוס לחו"ל לניתוח מסובך, אמר לה רבינו כתוב "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" - תוספת שבת יש בכוחה להביא ברכה וישועה גדולה! קבלי את השבת חצי שעה לפני הזמן הרגיל במקומך ותראי ישועה גדולה! ואכן עשתה כדבריו, ותוך מספר שבועות החלימה לגמרי מהמחלה ללא צורך בניתוח! וכשבאה להודות לרבינו אמר לה: השבת היא זו שבירכה אותך - מי ששומר את השבת ומקדים לקבלה, השבת שומרת עליו ומברכת אותו!

שפע בפרנסה                                                     

בספר מלאכת שבת מובא: סגולה לפרנסה - להקדים לקבל את שבת קודש. ובספר סוד ד' כתב אדם שזהיר להקדים את כניסת השבת ולאחר את יציאתה, הקב"ה משלם לו במידה כנגד מידה: בזכות שמרחיב את גבול הקדושה - גבולה של השבת, ומצמצם את גבול ימי החול, בזכות זאת, אם יבוא לו עת צרה, יקרא אל ה' וירחיב לו מצרתו, ויזכה לנחלה בלי מצרים ויתקיים בו הפסוק "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ".

רבי שמעון בר יוחאי אומר שכל הברכות וכל השפע שיש בעולם, בא רק בזכות השבת. הצדיק הקדוש מלכוביץ זצוק"ל אומר שההשפעה של השבת היא כה גבוהה, עד שאינה יכולה לרדת לעולם הגשמי, אלא לעניינים רוחניים, כמו תורה תפילה ועבודת ה'. אבל ההשפעה של הדברים והצרכים הגשמיים באה מתוספת שבת, וכל המקדים לקבל את השבת הרי הוא ממשיך על עצמו יותר שפע גשמי בששת ימי המעשה. והיה אומר "לו היו שומעים לי, והיו עושים תוספת גדולה לשבת, היה להם שפע של פרנסה כל השבוע". וכן כתב הבן איש חי עם ישראל זוכים לעושר וברכה בזכות שמקדימים ומקבלים את השבת מבעוד יום.

סיפר יהודי יקר ואמיד, שבעבר פרנסתו נפגעה מאד, וכשהגיע לאוזניו, סגולתה של הקדמת קבלת השבת, החליט להקדים את קבלת השבת יותר מהזמן המקובל במקומו. הישועה, כך סיפר הגיעה מהר מאד. "ראיתי בחוש את ברכת השבת" אמר, כשהרווח הכלכלי מצטרף לרווח העיקרי - כניסה לשבת קודש ברגיעה בשמחה ובאושר. הקדמת קבלת השבת היא עצה טובה, שיכולה לסייע לכל אחד ואחת, לקבל ברכה מרובה.

שידוכים וזיווגים                                                 

מובא בשם צדיקים, שהקדמת קבלת שבת היא סגולה למצוא את הזיווג במהרה. השבת היא הבת זוג של עם ישראל - עם ישראל הוא החתן והשבת היא הכלה, ומצוה על החתן להקדים לצאת לקראת הכלה. זוהי המצווה של תוספת שבת, להקדים לצאת לקראת השבת, הגמרא מספרת במסכת שבת בדף קיח: שרבי ינאי היה לובש בגדיו היפים בערב שבת מוקדם ואומר: בואי כלה! בואי כלה!.

סיפרה אשה אחת, שבתה היתה מעוכבת שידוך שנים רבות, וכששמעה על החשיבות והמעלה של הקדמת קבלת שבת החליטו היא ובתה לקבל שבת חצי שעה לפני הזמן הנהוג במקומן. לאחר מס' שבועות שזכו להקדים את השבת ולומר בואי כלה, בואי כלה!, גם הבת, באה-כלה..! ובבית מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מספרים על מאות בנות מעוכבות שידוך שקבלו על עצמן תוספת שבת וזכו במהרה למצוא את זיווגן.

שלום בית

סגולה גדולה ואמיתית לשלום בית, שבחצות יום שישי הבית יהיה ערוך ומסודר לכבוד שבת קודש, ולקבל את השבת כמה שיותר מוקדם. הזוהר הקדוש אומר ששבת נקראת "שלום" ובשבת  הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של שלום לכל עם ישראל, ושולח את מלאכי השלום לכל בתי ישראל, לברכם בשלום בביתם, וככל שמקדימים לקבל את השבת כך מקדימים לקבל את ה"שלום" בבית. דורשי רשומות נתנו רמז לדבר: שבת בבית תקדים = שלום בבית תקבל. חז"ל אומרים להקפיד בערב שבת לדבר בנחת ובלשון רכה עם בני הבית, וכדאי להרבות בדברי עידוד ושבח לאשה ולבני הבית, על עזרתם בהכנות לשבת. וטוב לומר תפילה זו: אדון השלום מלך שהשלום שלו ברכני בשלום ותפקוד אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום.
המשנה ברורה מביא בשם הזוהר והמקובלים, שבשבת צריך להיזהר מאד שלא יהיה שום מחלוקת בבית ובפרט בין איש לאשתו, ובמיוחד סמוך לכניסת השבת, זמן שהשטן מגיע לעשות ריב ומחלוקת בבית. הרב הצדיק הרב הירש מזידיטישוב זיע"א אמר שבית שהשולחן והמפה מסודרים בו בערב שבת קודם חצות היום, זו סגולה לגרש ולבטל את הקליפה של הסיטרא אחרא שמעוררת מחלוקת בבית בערב שבת. וידוע שגדולי ישראל מקפידים ביום שישי בבוקר, תיכף אחר התפילה, לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהכין את הנרות לכבוד שבת קודש. ויש שנוהגים כבר ביום חמישי בלילה להכין ולסדר את הבית לכבוד שבת קודש.


נחת מהילדים                                                      

מובא בספרים הקדושים, סגולה לבנים שיהיו יראי ה' להקדים לקבל את השבת. וכן כתב המשנה ברורה בסימן רנ"ו שכל  מי שמזרז גם אחרים להקדים לקבל את השבת, בזכות זה יזכה לבנים גדולי ישראל. ומרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אמר שכאשר המשנה ברורה כותב שיזכה לבנים גדולי ישראל זו לא רק סגולה, אלא זהו פסק הלכה מהחפץ חיים, וודאי שזה יתקיים! והוסיף עוד ואמר שלא רק מי שמזרז אחרים להוסיף ולהקדים כניסת השבת אלא כל מי שמתחזק בזה יחד עם הציבור שמתחזקים בזה, גם הוא מובטח לו מהחפץ חיים שיזכה לבנים גדולי ישראל!. וידוע שאביו של הרמ"א נהג בקביעות לקבל שבת מוקדם וסגר חנותו כבר מחצות יום שישי, והיה לו פעם אחת ניסיון גדול בהקדמת שבת ועמד בו. והודיעו לו מן השמים שבזכות זה, יזכה לבן שיאיר את עם ישראל בתורתו, ולימים זכה לבן, הלא הוא רבינו הרמ"א, מאורן של ישראל.

אצל כ"ק האדמו"ר מגור בעל הפני מנחם זצ"ל בא יהודי ובכה על צרתו הגדולה, שבנו סר מדרך היהדות ר"ל, השיב לו האדמו"ר, אבי ז"ל אמר "סגולה לבנים יראי ה' שיעשו תוספת שבת", ואם כבר עושים תוספת שבת, כדאי לומר באותו זמן תהילים. ואכן בני המשפחה קבלו על עצמם להקדים בחצי שעה את כניסת השבת ואמרו תהילים. ובחסדי ה', תוך ששה שבועות שב בנם לחיק היהדות.
 
בנים ובנות זרע של קיימא                                              

מובא בספר משפט צדק: רבינו האר"י ז"ל אמר שסגולה למי שאין לו בנים שיזהר מאד וגם יזהיר לאחרים על תוספת שבת בערב שבת ובמוצאי שבת, ויתווספו לו בנים. וכן כתב החפץ חיים שמי שמזדרז ומחזק גם אחרים לקבל שבת מוקדם יזכה שיהיו לו בנים.

מעשה באברך בן דורנו, שלא זכה להפקד בבנים, וכשראה את דברי החפץ חיים הנ"ל התחזק במצוה זו, והלך ביום שישי לבעלי חנויות לעוררם לסגור מוקדם, וכך נהג שנה שלימה באמונה ובתמימות. למרבה הפלא בדיוק ביום הזכרון של מרן החפץ חיים זי"ע, נולד לו בן זכר במזל טוב. וידועים  סיפורים נוספים על משפחות ששנים רבות לא זכו לזרע של קיימא, ואחר שקבלו על עצמם להקדים לקבל את השבת, שערי השמים נפתחו למעלה מדרך הטבע, וזכו לחבוק בנים ובנות.

מבטל כל הגזירות                                                      

בספר סדורו של שבת כתב: טוב להקדים לקבל את השבת, כי משעה שמדליקים נרות של שבת קודש, מסתלקים ומתבטלים כל כוחות הרע והטומאה מהבית. האדמו"ר בעל האמרי אמת מגור זצ"ל היה אומר שכח  מצוות  תוספת שבת כל כך גדולה, שעל ידה זוכים למחילת כל העוונות, אפילו הקשים ביותר.
במסכת שבת מסופר שהתנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא שהיה מלומד בניסים, היה מקדים מאד לקבל את השבת, ואמר לתלמידיו "בואו ונצא לקראת שבת המלכה". וכן התנא רבי יוסי היה אומר "הלוואי יהא חלקי עם מקבלי שבת בטבריה", מקום בו היו מקדימים מאד לקבל את השבת, וכן מסופר על הגאון מוילנא, הבעש"ט הקדוש, ועוד הרבה צדיקים שפעלו ישועות גדולות לעם ישראל, שהקפידו מאד לקבל את השבת מוקדם. וגם בדורנו גדולי ישראל מקפידים מאוד לקבל את השבת לפני הזמן המקובל.
כשהיתה גזירה לגייס את בחורי ישראל לצבא הרוסי, באו אל  הצדיק הקדוש מלכוביץ זצ"ל עסקנים נכבדים לטכס עצה מה ניתן לעשות למנוע את הגזירה. אמר להם הצדיק הקדוש מלכוביץ זצ"ל, "אם תצליחו להשפיע על תושבי העיר שיקדימו לקבל את השבת, ויעשו תוספת גדולה לשבת, אני מקבל עלי לבטל את כל הגזירות מישראל". וכן ידוע בזמנינו כשהיו הרבה אסונות בעיר לייקווד, יעץ להם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לקבל את השבת מוקדם, באומרו "השבת היא מקור הברכה ובכוחה לבטל את כל הגזירות", ואכן התחילו לקבל את השבת מוקדם, והאסונות פסקו בדרך פלא!

כל אחד יכול                                                        

במסכת שבת דף קיח: כתוב: "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי אלמלא שמרו בני ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים", ומבאר בספר "חמדת ימים" ששתי שבתות הכוונה שמירת שביתת השבת עצמה, ושמירת שביתת התוספת שבת, שבזכות זה עם ישראל יגאל. מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אומר "תוספת שבת זה זכות גדולה להינצל מכל פגעים רעים, וכל מי שיקפיד בזה, יהיה לו הצלחה בחינוך יוצאי חלציו, ופרנסה טובה, ושפע בכל העניינים".


גדולי ישראל מבקשים מאיתנו בעת הזאת להתחזק במיוחד במצווה זו של תוספת שבת, השבת זה המפתח שפותח את כל שערי הברכות והישועות! כל מי שיקפיד על שמירת השבת ושמירת תוספת שבת יזכה לכל הטוב בגשמיות ורוחניות!. נקבל על עצמינו מעכשיו להקדים לקבל את השבת ולאחר ביציאתה, זה כדאי! כל אחד יכול! טעמו וראו כי טוב ה'...


אופן קבלת תוספת שבת

אפשר לקבל תוספת שבת על ידי הדלקת הנרות, או באמירת "מזמור שיר ליום השבת", או אמירת לכה דודי, ולסיים:  בואי כלה! שבת מלכתא! או לומר "שבת שלום" ולכוין שבאמירה זו יחול עלי קדושת השבת, ומאז אסורים לעשות כל מלאכות שבת. ובספר "משמרת שלום" כתב שטוב להוציא מפיו ולומר בלשון הזה: הריני מוסיף מחול על הקודש לקיים מצות תוספת שבת כמו שצוונו הבורא יתברך שמו. ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה, ולחזור בתשובה שלמה לפניך.

מנהג נכון הוא, שהאשה תלבש בגדי שבת ותיתן כמה מטבעות לצדקה ואחר כך תדליק נרות שבת. ותרבה לבקש בתפילה על כל מה שצריכה, כי אז זהו עת רצון גדול מאד לזכות לישועת ה'.

זמן קבלת שבת מוקדם

בזמנינו המנהג ברוב ערי ארץ ישראל, שמקבלים שבת בהדלקת הנרות, קודם השקיעה עשרים דקות, ויש מקומות שנוהגים שלושים דקות,  ובירושלים רובם נוהגים ארבעים דקות קודם השקיעה. אך ראוי להראות חביבות המצוה ולהוסיף על החובה, ויש עניין גדול שאדם יוסיף תוספת שבת, יותר ממנהג הרגיל במקומו, כפי אשר ידבנו לבו.

טוב וראוי על פי גדולי ישראל, להקדים לפחות בעשר דקות, ומי שיכול להקדים חצי שעה אשרי לו! ויש להיזהר שלא להקדים את הדלקת הנרות יותר מפלג המנחה (בקיץ - כשעה ורבע קודם השקיעה, ובחורף - כשעה לפני השקיעה.)

 

חיזוק מהרבנית נוישטט 03/6171131 שלוחה 14 משיעור 39


 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20511344

אתר השבת


מאמרים אחרונים