movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מבטל כל הגזירות

מבטל כל הגזירות

בירושלמי מובא שהתנא הקדוש, ר' חנינא בן דוסא, שהיה מלומד בניסים, היה מקדים מאוד לקבל שבת. וכן במסכת אמר ר' יוסי יהא חלקי עם מקבלי שבת בטבריא, ששם היו מקדימים מאוד לקבל את השבת. וכן מסופר על הרבה צדיקים שפעלו ישועות גדולות לעם ישראל שהקפידו מאוד לקבל שבת מוקדם.

בזמן הרה"ק מהר"ם מלכוויץ זצ"ל, כשהיתה גזירה לגייס את בחורי ישראל לצבא הגויים, ובאו אליו אסיפת נכבדים מהעיר פינסק לטכס עצה מה לעשות למנוע את הגזירה?! אמר להם הרה"ק מלכוויץ זצ"ל אם יצליחו להשפיע על תושבי ליטא, שיקדימו לקבל את השבת, שיעשו תוספת גדולה לשבת, אני מקבל עלי לבטל את כל הגזירות מישראל. וכן ידוע בזמנינו כשהיו הרבה אסונות בעיר ליקווד, יעץ להם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, לקבל את השבת מוקדם. "Vשבת היא מקור הברכה ובכוחה לבטל את כל הגזירות". ואכן האסונות פסקו בדרך פלא!

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19743298

אתר השבת


מאמרים אחרונים