movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Menuha Vesimcha

Menuha Vesimcha 

Menuha vesimcha or layehudim, yom shabaton yom machmadim,
shomrav vezorchrav hem me'idim ki leshisha kol bru'im ve'omdim.

Shmei shamayim, eretz v'yamim, kol tzva marom gvohim veramim,
tanin ve'adam vechayat re'emim, ki veY-a Ado-nai tzur olamim.

Hu asher diber le'am sgulato, shamor lekadsho mibo'o ve'ad tzeto,
Shabat kodesh yom chemdato, ki vo shavat E-l mikol melachto.

Bemitzvat shabat E-l yachalitzach, kum kra elav yachish le'ametzach,
nishmat kol chai vegam na'aritzach, echol besimcha ki kvar ratzach.

Bemishneh lechem vekidush rabah, berov mat'amim veruach nediva,
yizku lerav tov hamite'angim bah, beviat go'el lechayey haolam haba.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19522067

אתר השבת


מאמרים אחרונים