movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

אבי הבן כסנדק לבנו

רצינו לשאול האם האבא של הרך הנולד יכול להיות סנדק לבנו

 

רבקה

קדומים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כתב הפלא יועץ ערך 'מילה': וטוב לו לאבי הבן אם יוכל הוא להיות הסנדק, שהוא כמזבח להקריב בנו לקרבן ונרצה לו לכפר עליו. אוצה"ב (ח"א עמ' קצז בשם שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' פו, לקט יושר עמ' 52, שאילת יעב"ץ ח"א סי' עד) שאז הוא מסייע ממש במילה ונחשב כאילו מל בעצמו. יבי"א (ח"י עמ' שמט/ תמח בחדש). תורת הברית בשם הגה"ק המקובל רבי מרדכי שרעבי שהאב עצמו ישמש סנדק ולא יכבד אף לא לאדם גדול בתורה.

               

 

בברכה,  שב"ג

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20282152

אתר השבת


מאמרים אחרונים