movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה קיתון של מים ושאר המצוות

קיתון של מים ושאר המצוות

שאלה:

 
לכב' כת"ר שליט"א!
רציתי לשאול כתוב במשנה סוכה (ב ט): "ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות?  משתסרח המקפה.  משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו".  האם המשל של שפיכת קיתון של מים על פניו של עבד הוא משל דווקא על מצוות ישיבה בסוכה או קשור אי יכולת לקיים כל מצוה?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 

הספרים הקדושים האריכו בכך שהקב"ה מחבב את ישראל לאחר שמחל על עוונותיהם ביום הכיפורים, ומכניסם לסוכתו, צילא דמיהמנותא, ומראה להם את קרבתו הגדולה. וכשהוא שופך עלינו קיתון של מים, מראה שמעשי הקירבה והאהבה בינינו אינם רצויים לו. לפיכך ענין זה שייך רק במצוות סוכה.

 
בברכה,  שב"ג  

 
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19983530

אתר השבת


מאמרים אחרונים