movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה המתנה למשפחה בהדלקת נרות חנוכה

המתנה למשפחה בהדלקת נרות חנוכה

לכב' כת"ר שליט"א,

רוב שלום!

רציתי לשאול: האם להדליק נרות חנוכה מיד בזמן או לחכות לאשתו או לבעלה וכדומה?

 

אני מאוד מודה לכת"ר שליט"א!

 

בברכת חנוכה שמח – מרדכי ציון

 

 

 

כבוד הרה"ג רבי מרדכי ציון שליט"א, ר"מ בישיבת עטרת כהנים בעיר קדשנו ירשת"ו

שוכט"ס

כאשר האשה שבה מאוחר ורוצה שבעלה ימתין לה להדלקת הנרות, ויש בכך משום שלום בית, דעת רבנו הגרי"ש אלישיב בספר פניני חנוכה, שלא ימתין לה, אלא אם חוזרת הבית בתוך החצי שעה שלאחר צאת הכוכבים, כיון שעיקר זמן ההדלקה הוא עד זמן חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ואם מדליק בתוך ביתו או בחלון ביתו, יכול להמתין לאשתו עד שתשוב לביתם.

ודעת הגר"ש ואזנר זצ"ל (קובץ מבית לוי חלק י עמוד ג) ודעת האור לציון (נר ציון פ"ו) שימתין לאשתו בכל מקרה.

וכן מסופר על הגרי"ח זוננפלד זי"ע שלמרות שתמיד הדליק נרות בזמן השקיעה, כדעת הגר"א ז"ל, המתין לאשתו פעם אחת במשך שעה, באומרו שנר ביתו הרי קודם לנר חנוכה משום שלום בית, כמובא בשו"ע סימן תרע"ט, ואם כן בודאי שיש לאחר את זמן ההדלקה משום שלום בית...

אצלנו השנה הלכה עזרתי תחי' באחד הימים והתקשרה לומר לי במיוחד שהיא תאחר ושאדליק בזמן השקיעה מבלי להמתין לה, אשרי אשת חיל כאלו.

 

בברכת חנוכה שמח

שמואל ברוך גנוט

 

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19649325

אתר השבת


מאמרים אחרונים