movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה לשאל את הרב/// האם צריכים להבין את הסליחות?

לשאל את הרב/// האם צריכים להבין את הסליחות?

לכבוד הרב גנוט שליט"א

 

אני אומרת את הסליחות, אך לא מבינה את פירוש המילים. האם זה מעכב את הסליחות?

שנה טובה

 

יפעת, קדומים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

חלק נכבד מפיוטי הסליחות נכתבו בשפה מליצית וציורית, הקשה להבנה לבני דורינו. לא לחינם כתבו כותבי הפיוטים, קדושי עליון, את פיוטיהם בשפה מליצית ומסובכת, הנצרכת פרשנות וביאור עמוק. בשו"ת שער אפרים (סימן יג) כותב ש"הטם שלא רצו הגאונים מייסדי הפיוטים לכתבם בלשון שמבינים הכל, הוא כדי שלא יבואו הגויים להתפלל את התפילות והתחנונים לעבודה זרה שלהם, ולכן שיבחו חכמים את בית אבטינס וחבריהם שלא רצו ללמד על מעשה הקטורת ולחם הפנים. ומי שרוצה ללומדם, המה מובנים היטב על פי שיטת התלמוד, המדרשים ומאמרי הזוהר".

 

השערי תשובה (תקפ"א סק"א) כתב שלכתחילה צריך לומר את הסליחות בכוונה ולכן עוררו גדולינו שנשב ונלמד את ביאורי ופירושי הסליחות. כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זצ"ל בעל "שפע חיים", היה אומר שכל אחד צריך ללמוד ולשנן לעצמו את פירוש המילים של פיוטי הסליחות, הכתובים בדרך כלל בקצרה וברמזים, וצריך להשקיע רבות כדי להבין את פשטות הכוונה, והוא כותב: "ובעוונותינו הרבים, כל אחד טרוד בעסקיו ואומרים את הסליחות במהירות ובחפזון בלא כוונה, ומה בצע באמרתו", וכן מובא בספר ה"אלולים קודש לה'" בשם מרנן הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבלחט"א הגר"ח קניבסקי והגר"מ שטרנבוך שליט"א, שהמליצו ללמוד קודם את פיוטי הסליחות, כדי שנבין מה בדיוק אנו אומרים.

אם לא הספקנו לשבת וללמוד את הסליחות כראוי, מומלץ לפחות לומר את הסליחות מתוך "הסליחות המבואר" או "הסליחות המפורש". בימינו עמלו כבר תלמידי חכמים יקרים, כדוגמת הרב וינגרטן שליט"א, וביארו לנו את הסליחות, בשפה קלה ונעימה, וכדאי להציץ בפירושים במהלך אמירת הסליחות, כדי שנבין מה אנחנו אומרים ולא רק נמלמל מילים קשות ולא ברורות.

 

ומה קורה אם נתקלנו בקטעי סליחות או פיוטים במחזור, שאנו לא מבינים אותם לאשורם?- כתב על כך רבנו רבי אליעזר פאפו זי"ע בספרו "פלא יועץ" (ערך סליחות): "ואפילו מי שהוא עם הארץ ואינו יודע מה שהוא מוציא מפיו, על כל פנים יאמר הסליחות אות באות, תיבה בתיבה, בקול בכי, בקול תחינה, ביודעו הכוונה שהוא מבקש לפני המלך ד' צבקות על אשר חטא על הנפש, וחרדה ילבש, ואם כה יעשה, יבטח בה' אלוקיו, כי קל חנון ורחום הוא ומרבה לסלוח, ולא יחפוץ במות המת ואינו בא בטרוניא עם בריותיו, רק שיעשה אשר בכוחו לעשות, ומודה ועוזב ירוחם", עכ"ד. ובספר "האלולים קודש לה'" הביאו מספר מקורות לכך שמנהג ישראל לומר פיוטים וסליחות, גם כשלא מבינים כל מילה לאשורה, כיון שישנה מעלה לומר סליחות גם כשלא מבינים היטב את פירוש המילים, ורחמנא ליבא בעי, הקב"ה רוצה בעיקר את לבבנו ולא את המילים עצמם.

 

בברכת שנה טובה ומתוקה

שמואל ברוך גנוט

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19649407

אתר השבת


מאמרים אחרונים