movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה עלית שישי לספר תורה

עלית שישי לספר תורה

שאלה

למה עלייה שישית לספר תורה(סמוך) הכי נחשבת
ולמה אומרים "סמוך כנגד כולם??"
תודה

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשואל היקר

הגמרא במסכת גיטין (ס,א) כותבת לנו את סדר העליות לתורה, כך: "מי קוראין?לא הוה בידיה אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא א"ל אחריהן קוראין ת"ח הממונין פרנסים על הצבור ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על הציבור ואחריהן בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם".

בספר 'מעשה רב' כתב שהגאון מוילנא זצ"ל נהג לעלות לעליית שישי, כי סבר שאינו 'תלמיד חכם הממונה פרנס על הציבור', העולה ל'שלישי', ואינו 'תלמיד חכם הראוי למנותו פרנס על הציבור', העולה לעליית רביעי, וגם אינו  "בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור" (כי אביו נפטר כבר), אלא דרגתו כ'ראשי כנסיות', שעליית השישי שייכת לו.

גם האר"י הקדוש היה עולה לעליית שישי, על פי המובא בזוהר הקדוש שרב ביבי עלה לעליה זו.

גם ה'משנה ברורה' מזכיר שעלייה זו נחשבת לעליה חשובה, אותה קונים בכסף.

אינני יודע מה זה 'סמוך כנגד כולם'. לא שמעתי משפט זה עד כה.

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב אליהו (בקשי-דורון) בן טובה בהיה, הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19078210

אתר השבת


מאמרים אחרונים