movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

תפילה למען עם ישראל שחולקה בכותל המערבי

תפילה למען עם ישראל - חולקה בכותל המערבי

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל, 
ותצילנו מיד כל אויבנו ושונאינו ומבקשי רעתנו, 
הפר עצתם וקלקל מחשבותם, ולא תעשינה  ידיהם תושיה, 
כמו שנאמר, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל, 
ה' הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים.
חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברה, 

ותבטל מעלינו מעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם 
כל גזרות קשות ורעות ותקרע רוע גזר דיננו 
ותגזור עלינו ועל כל עמך גזירות טובות ישועות ונחמות
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך.

אנא ה' שמור והגן עלינו ועל כל אחינו בני ישראל הנמצאים בצבא
ויצליחו במלחמתם נגד אויבנו ומבקשי רעתנו. ילכו לשלום ויחזרו לשלום.
ותצילנו מכל צרה וצוקה, יגון ואנחה ומכל מיני פורענויות ותאונות דרכים. 
ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, 
ונזכה לבנין בית מקדשנו בתפארתו במהרה וברחמים ושמע קול תחינתנו, 
כי א-ל שומע תפילות ותחנונים אתה.
ברוך שומע תפילה.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18127728

אתר השבת


מאמרים אחרונים