movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home זמירות שבת ותפילות תפילות ובקשות סגולה להצלחה מרבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל

סגולה להצלחה מרבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל

כתב רבנו חיים מואלוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים שער ג' פי"ב

באמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה
להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים
שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל.

כשהאדם קובע בלבו לאמר
הלא ה' הוא האלקים האמתי
ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם
וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו


ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל
על שום כח ורצון בעולם.
ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה.
כן יספיק הוא יתב' בידו
שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם
שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל.

וגם יגזור אומר
ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים
היפוך סידור כוחות הטבעים.
כיון שמשעבד ומדבק טוהר אמונת לבבו
באמת בל תמוט רק לו יתברך לבד,
ואצלו יתברך הכל שוה כל רגע,
לפעול בסידור הטבע שקבע
או היפוך סידור הטבע.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19977525

אתר השבת


מאמרים אחרונים