movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מבצע אלף למטה

כ"ק האדמור מבוסטון שליט"א והגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט"א יוצאים בקריאה למבצע אלף למטה:

אחינו בית ישראל באזורים רבים של ארץ הקודש מצוים בצרה ובשביה ולעת כזאת חובתנו לחוש את אחדות כלל ישראל בלב ובנפש להרבות בתפילה ובכל
העניינים, כי עת צרה היא ליעקב וכו' ובעהי"ת ממנה יושע.

ובאנו לעורר, ולבקש, ולהוסיף עניין של זיכוי הרבים ביותר.

תוה"ק מעידה כי במלחמת מדין נצטוו להיחלץ "אלף למטה" "אלף למטה".ואיתא במד"ר ובילקוט שמעוני ד"וימסרו" היינו עוד אלף למטה, פירוש שהיו נמסרין זוגות זוגות, כדי שיהיו מתפללים איש על רעהו.

ואכן במלחמת מדין נאמר "ולא נפקד ממנו איש". ובודאי העובדה שניצלו כולם הייתה בגלל תפילת כלל ישראל והבאנו דבר זה לפני מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, שמח בדבר, והוסיף ואמר כי גם כך נהג דוד המלך ע"ה שלכל אחד שיצא להילחם, הכינו יהודי נוסף, שתפקידו היה, להתפלל עבור היוצא, ויש א"כ הסכמת דוד המלך ע"ה לתפילות אלו.

לזאת, אנו פונים בזה לכל חייל החפץ שיתפללו בעדו בעהי"ת להתקשר לטלפון 02-5811911  ולמסור את שמו ושם אמו ואין צורך בשמות המשפחה.
(אי מייל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת או פקס 02-5400771)
ונעביר בעהי"ת את שמו למתפלל שיכון בתוספות תורתו ותפילתו לזכותו ולשמרו.

וכן קוראים אנו לכל א' המצוי ח"ו בגלל המלחמה במצוקה או בחרדה, במקלט ובכל אתר לפנות להנ"ל ובעהי"ת נעביר גם שמו למי שקיבל על עצמו להוסיף בתפילתו ובתלמוד תורה עבור המבקש.

ובעזהשי"ת נזכה מן השמים גם אנו לנאמר "ולא נפקד ממנו איש".

ובזה אנו קוראים גם לכל מי שרוצה לקיים דברי חכמים ולהוסיף בתורה ותפילה, להצטרף ולהיכנס לפיתקא של תפילות , להתקשר למספר הנ"ל ולקבל שם של חייל או אחר לכוון את תוספות תורתו ותפלתו לזכות חברו .

גם נשים צדקניות יכולות לקבל ע"ע להתפלל עבור חברה השרויה במצוקה עקב המלחמה.       
  

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19321626

אתר השבת


מאמרים אחרונים