movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3452
2 הקדמה 3825
3 מקור הברכה – שבת 4570
4 המושג "ברכה" 4090
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4314
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3787
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3846
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3946
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 7478
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3651
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3679
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3973
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3597
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3742
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3853
16 יש פתרון לצרות 3447
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 4091
18 מתנה טובה 3870
19 שבת – יום המפגש 3223
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3406
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 4033
22 חיזוק הקשרים 3466
23 מנוחת אמת ואמונה 3720
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 6291
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 4046
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3350
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4234
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3645
29 עונש חילול שבת 5262
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3537
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6281
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 5173
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 4302
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3666
35 תיקון למחללי שבתות 4343
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3529
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3686
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3593
39 בטעם מצות שבת 3567
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 5130
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 5123
42 לסיכום: 3551
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4881
44 אגרת מהשבת המשוועת 3781
45 להתחזק בשמירת השבת 3442
46 ארגוני יהדות 3204
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18825629

אתר השבת