movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3315
2 הקדמה 3665
3 מקור הברכה – שבת 4390
4 המושג "ברכה" 3946
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4152
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3651
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3669
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3784
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 6931
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3438
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3532
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3827
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3450
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3583
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3709
16 יש פתרון לצרות 3310
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3907
18 מתנה טובה 3704
19 שבת – יום המפגש 3069
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3266
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3814
22 חיזוק הקשרים 3358
23 מנוחת אמת ואמונה 3534
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 5889
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3885
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3196
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4011
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3500
29 עונש חילול שבת 5001
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3388
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6001
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 4949
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 3903
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3527
35 תיקון למחללי שבתות 4074
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3378
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3537
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3438
39 בטעם מצות שבת 3418
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4904
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4911
42 לסיכום: 3416
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4705
44 אגרת מהשבת המשוועת 3655
45 להתחזק בשמירת השבת 3286
46 ארגוני יהדות 3032
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17750752

אתר השבת