movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3476
2 הקדמה 3860
3 מקור הברכה – שבת 4619
4 המושג "ברכה" 4120
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4345
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3828
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3882
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3984
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 7923
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3690
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3710
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 4008
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3632
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3771
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3880
16 יש פתרון לצרות 3474
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 4123
18 מתנה טובה 3901
19 שבת – יום המפגש 3248
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3459
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 4084
22 חיזוק הקשרים 3491
23 מנוחת אמת ואמונה 3751
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 6375
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 4073
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3379
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4263
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3671
29 עונש חילול שבת 5316
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3563
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6327
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 5207
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 4353
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3690
35 תיקון למחללי שבתות 4401
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3557
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3717
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3625
39 בטעם מצות שבת 3592
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 5181
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 5162
42 לסיכום: 3583
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4916
44 אגרת מהשבת המשוועת 3808
45 להתחזק בשמירת השבת 3469
46 ארגוני יהדות 3240
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב אליהו (בקשי-דורון) בן טובה בהיה, הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19071160

אתר השבת


מאמרים אחרונים