movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3275
2 הקדמה 3618
3 מקור הברכה – שבת 4316
4 המושג "ברכה" 3898
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4094
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3603
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3621
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3735
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 6789
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3370
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3468
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3766
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3394
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3529
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3653
16 יש פתרון לצרות 3263
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3850
18 מתנה טובה 3651
19 שבת – יום המפגש 3016
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3216
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3753
22 חיזוק הקשרים 3321
23 מנוחת אמת ואמונה 3464
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 5725
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3829
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3140
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 3942
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3446
29 עונש חילול שבת 4913
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3342
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 5916
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 4886
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 3798
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3466
35 תיקון למחללי שבתות 3999
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3330
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3483
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3394
39 בטעם מצות שבת 3367
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4828
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4843
42 לסיכום: 3362
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4626
44 אגרת מהשבת המשוועת 3607
45 להתחזק בשמירת השבת 3234
46 ארגוני יהדות 2981
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17460669

אתר השבת