movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

כל אחד והניסיון שלו בשמירת שבת

כל אחד והניסיון שלו בשמירת שבת / מתוך הספר: שבת כהלכה, הרב מונייצר שליט"א

כולנו יודעים שאסור לעבוד בערב שבת וכל העובד בערב שבת בשעות הסמוכות לשקיעה אינו רואה סימן ברכה ממלאכתו ובפרט שיש חשש של חילול שבת.

מסופר על רבי אריה לוין שבערבי שבתות נהג לסובב בין בעלי החנויות ולזרז אותם לסגור את החנויות לקראת שבת כדי שלא יעברו על חילול שבת הם והקונים. 
באחת השבתות כשהגיע עת כניסת השבת ראה יהודי שהמשיך למכור וחנותו היתה עמוסה קונים הממתינים וניכר לכל שהמוכר לא מתכונן כלל לנעול את החנות לפני כניסת שבת.
רבי אריה ראה את היהודי עומד להכשל בחילול שבת. נכנס פנימה לחנות והניח את השטריימל על הדלפק וישב לנוח. ראה אותו בעל החנות המופתע ואמר לו: כבוד הרב, מדוע כבודו בא אלי בשעה כל כך מאוחרת לפני כניסת שבת?
אמר לו רבי אריה לוין בלב אוהב וכואב: מה אומר לך, אתה עומד בפני !נסיון גדול של כסף, אבל שבת זה שבת, לא ישווה לה כל הון שבעולם. אולי תרויח מאה או מאתיים, אבל תפסיד הון שלם.

בעל החנות חשב רגע הסתכל בעיניו של הרב המתין שניה ואמר: כבוד הרב צודק, יש לי יסורי מצפון שאני עושה זאת, ואני לא ימשיך לחלל שבת, ובפרט שאתה מצטער, ואני לא רוצה לצער אדם כמוך . . 
ומיד פיזר את הקונים וסגר את החנות.

אמר רבי אריה ברוב ענוה אשריך יהודי יקר, אני לא יודע אם הייתי עומד בנסיון של הפרנסה כמוך. הזכות שלך גדולה מאוד ובוודאי שתיתן לך ברכה בפרנסתך כיאה לשומר את השבת. כך כל יהודי יכול להרויח את כל עולמו במעשה קטן של שמירת שבת.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19271481

אתר השבת


מאמרים אחרונים