movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

האשה החשובה מרת אטה גנוט ע"ה

האשה החשובה מרת אטה גנוט ע"ה

בהלוויה רוויית יגון הובאה למנוחות מרת אטה גנוט ע"ה, אשת הרה"ח הרב יחיאל מיכאל גנוט זצ"ל, שנפטרה בשם טוב ובשיבה טובה, מותירה אחריה דורות ישרים מבורכים.

מרת אטה גנוט ע"ה נולדה לפני צ"ג שנים לאביה הרה"ח רבי יעקב צבי הרשקוביץ זצ"ל מסיגעט, והתחנכה על אדני התורה והחסידות, כשבני משפחתם היו תלמידי חכמים מופלגים, בקיאים בש"ס ובפוסקים. רק לאחרונה יצא לאור ספרה של זקנה, מגדולי תלמידי ה"כתב סופר" זיע"א, הגה"ח רבי יחיאל מיכל שטראהלי זצוק"ל, "אמונת אומן", בתוספת הערות ומו"מ מבנה הרה"ג רבי יעקב צבי גנוט שליט"א, מעוטר בהסכמותיהם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן הגרי"ג אדלשטין שליט"א ולהבחל"ח מרן הגר"י אדלשטין זצ"ל.

שתתה את כוס התרעלה, כשרוב משפחתה נרצחו בשואה. אביה הי"ד נרצח ע"י הגרמנים בשעה שניסה לקחת את תיק הטלית והתפילין שלו, שהגרמנים ערמו בערימה גבוהה. אמה ושתי אחיותיה נספו גם הן במחנות, והיא נותרה בחיים, יחד עם שתי אחיותיה ואחיה הגדול הרה"ח רבי אברהם חיים הרשקוביץ זצ"ל, שכיהן כיו"ר אגו"י בב"ב רבות בשנים. היא שהתה במחנה ההשמדה אושוויץ ובמחנות עבודה נוספים, כשבמהלך המלחמה עבדה במחנה כפייה בו ייצרו פצצות של הצבא הגרמני. בכל מהלך שהותה במחנות הקפידה שלא להתגעל במאכלות אסורות והקפידה על שמירת המצוות, כפי שספגה בבית הוריה. עם עלייתה באוניית מעפילים נלכדה האונייה ע"י הבריטים והיא הוגלתה לקפריסין.

בבואה לארץ ישראל נישאה לבעלה הרה"ח רבי יחיאל מיכאל גנוט זצ"ל, גבאי ביהמ"ד דחסידי ויזניץ' בפ"ת, ויחדיו הקימו בית של תורה וחסידות. בתחילה התגוררו ברחוב חלוצת הפרדסנות, וזקני פ"ת סיפרו שהמנוחה ע"ה היתה מהנשים הבודדות  בכל האזור כולו שהלכה עם כיסוי ראש. בהמשך עברו להתגורר בסמיכות לישיבת אור ישראל לצעירים, כשכנים של ראש הישיבה הגר"י ניימן זצוק"ל.

באותם הימים היו רבים ששלחו את בניהם ללמוד מקצוע, אך הרב גנוט ועזרתו לחיים שלחו את בניהם ללמוד בישיבות ועמלו במסירות נפש למען עלייתם בתורה וביראה. בעלה ר' מיכאל הקים, יחד עם מספר ידידים, את ה"שטיבל" של חסידי ויז'ניץ בפ"ת, כשבעלה, שמונה לגבאי ביהמ"ד ע"י כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, מתפעל ומתחזק במסירות את ביהמ"ד והקים את כולל הבעלי בתים הפועל בו עד היום. עזרתו המנוחה ע"ה סייעה בעדו בכל עוז ואף טרחה להגיע במשך שנים רבות ולהתפלל בביהכנ"ס בכל שבת. כשכיהן הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א כרב ביהמ"ד בפ"ת, אירגנה בביתה שיעור לנשים בקביעות, שנמסר ע"י הרבנית ארנסטר תליט"א.

הם עמדו בקשר איתן עם אדמור"י בית ויז'ניץ, כ"ק האמרי חיים זצוק"ל ואחיו המקור ברוך זצוק"ל, כ"ק הישועות משה זצוק"ל ויתר אדמור"י בית ויז'ניץ, שהעריכו וכיבדו אותם למאד. לאחר השואה סירב כ"ק האדמו"ר המקור ברוך זצ"ל לאכול מארוחות שבושלו ע"י נשים יהודיות, ורק כשהמנוחה ע"ה ואחותה ע"ה בישלו בעבורו ארוחות עבורו, סמך הרבי את ידו על כשרות מאכליהן ואכל מהן.

במסירות מעוררת השתאות גידלו דורות ישרים, כשהם מחדירים בכל צאצאיהם אמונה יוקדת בתורה ובחכמיה, ביראת שמים מיוחדת ובלהט חסידי יוקד. בשנים האחרונות עברו להתגורר בב"ב, כשהם מקרינים הוד על כל הסביבה.

בהלוויתה שיצאה מבית בנה הרה"ג רבי יצחק מאיר גנוט שליט"א, מרבני ישיבת אור ישראל לצעירים, ספד לה נרגשות הגר"י אולמן שליט"א, בנו של המרא דאתרא הגרש"ז רב קהילת משכנות יעקב בב"ב, שהעלה על נס את חלק ה"נשים במאי זכיין" של המנוחה ע"ה, שעם כל הקשיים והכאב הגדול על אובדן כמעט כל בני משפחתה בשואה, קמה כאריה מתוך העפר והקימה, יחד עם בעלה ז"ל, בית גדול לתורה. שכנה הגאון רבי מרדכי רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת אור ישראל, דיבר בהספדו על הצניעות והאצילות המופלאה שלה ומסירותה לכל דבר שבקדושה. כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א ספד לה בהתרגשות וסיפר על מידותיה הנאצלות ועל הרוח החיה ויראת השמים שהכניס בעלה זצ"ל בכל באי ביהמ"ד דשאץ, עם בואם להתגורר בב"ב.

בבית החיים סגולה בפ"ת, שם נטמנה לצד בעלה, ספד לה בנה הבכור הרה"ג רבי יעקב צבי גנוט שליט"א, מרבני כולל חזו"א, שסיפר בהתרגשות על הבית הגדול ממנו הגיעה, בית המושתת על עסק התורה והמצוות, בית של תלמידי חכמים הבקיאים בנגלה ובנסתר. דקדוקיה התמידיים בקיום ההלכה, מסירותה העצומה לכשרות המאכלים ועמידתה האיתנה על שמירת כל מנהג ומנהג שראתה בבית הוריה. תפילותיה הזכות להצלחת צאצאיה בתורה ויר"ש ועזרתה הקבועה לכל אחד ואחד מהם בכל נושא וענין.

נכדה הגדול הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מראשי ישיבת אור התורה באלעד, דיבר בהספדו על האהבה העצומה, האיכפתיות והדאגה לכל בניה וצאצאיה הרבים, ערכי החינוך שהנחילה לכל משפחתה בנושאים רבים, הסבלנות, ההשקעה לכל אחד ואחת מנכדיה וניניה הרבים ובכך שהיוותה, יחד עם בעלה זצ"ל, כתף ומשענת תמידית, רוחנית וגשמית, לכל אחד מהם, כשהיא טופחת על קדקדם באהבה גדולה ואומרת להם גדל.

נכדה הרה"ג רבי יעקב גנוט שליט"א, נו"נ בישיבת פוניבז', ספד לה בהתרגשות והעלה על נס את מעלותיה הרוחניות הגדולות, ועל כך שלמרות שחזתה במחזות איומים במהלך השואה, דאגה להסתיר זאת ולספר תמיד רק את הדברים הטובים שחוותה. הוא סיפר על העדויות ששמע בעצמו מזקני פ"ת על מידת צניעותה והחינוך שהנחילה לכל נכד ונכדה כיצד מתפללים ואיך מברכים כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. מידת הכנסת האורחים, החביבות המיוחדת שלה ודאגתה הכנה לכל אחד מצאצאיה.

הותירה אחריה את בניה הרה"ג רבי יעקב צבי שליט"א, הרה"ג רבי ברוך שליט"א, הרה"ג רבי יצחק מאיר שליט"א והרה"ג רבי יהודה שליט"א, נכדים ונינים, ההולכים בדרך התורה והמצוות, מרביצי תורה ודעת. יהי זכרה ברוך.

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17954937

אתר השבת