movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

תפילה למען השבת

תפילה למען השבת
מאת הרב הורביץ שליט"א
 
"יהי רצון מלפני אבינו שבשמים 
שתרחם עלינו ועל פליטתנו 
שתערה רוח טהרה עלינו ועל כל כלל ישראל 
לשמור על שבת קדשנו בכל גבולנו. 
ובזכות כינוס זה יתקרב כל אחד ואחד כפי מעלתו ודרגתו. 
והקדוש ברוך הוא יתן פה ולשון 
להשפיע על אלו שנתרחקו משולחן גבוה 
ליהנות ממתנה טובה ושבת שמה. 
והנחילנו באהבה וברצון שבת קדשך 
ותחיש לגאלנו כמובטח לנו מדברי חכמינו זכרונם לברכה 
'אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין'. 
עשה למען שמך. 
עשה למען תורתך. 
עשה למען קדושתך 
ולמען קדושת שבת קדשך".
 
 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17969232

אתר השבת