movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מכתב הרב דוד לאו שליט"א לחיילי צה"ל

לאחינו, חיילי צבא ההגנה לישראל
ואנשי כוחות הבטחון
 
עיני כל ישראל נשואות אליכם בשעה זו, בתפילה להצלחתכם.
 
לא חיפשתם ולא ששתם אלי קרב, אבל נחלצתם אתם  להגנה על תושבי מדינת ישראל, להצילם מיד צר.
 
תודת העם מלווה אתכם, עם תפילה ליושב במרומים כי תחזקנה ידיכם להיות ממשיכי גיבורי ישראל בכל הדורות, ותזכו להכות את אויבינו הקמים עלינו.
 
"ויתגבר מידת החסד על מידת הדין, ותעורר נא רחמיך עלינו, ומשם יהיו נמשכים עלינו צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום כל עת בשלומך הטוב, ויתרבה השלום בעולם".
(ליקוטי תפילות, ר"נ מברסלב).
 
המתפלל ומייחל להצלחתכם
ולשובכם בריאים ושלמים לביתכם

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17853367

אתר השבת