movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

"גוי אחד בארץ"

"גוי אחד בארץ"
הרה"ג אברהם לוי שליט"א, רב קהילת "משכנות נריה"

אחי בני העיר,
יחד עם כל בית ישראל, אנו עוברים ימים גדולים מחד ונוראים מאידך. ימים של אחדות, ימים של אמונה, תפילה ותורה. רבים שואלים לאן הלכו תפילותינו, ורק אם נתבונן מתוך המאורעות והמקורות, נבין שנס גדול היה לנו ותפילותינו לא לשווא היו... "אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תיקנו "הטוב והמטיב". "הטוב" - שלא הסריחו, ו"המטיב" - שניתנו לקבורה. (תענית לא). אמר לי בכיר בשב"כ שאינו שומר תורה ומצוות, שמכל בחינה - מודיעינית, פוליטית ועפ"י כל הגיון, לא היה כל סיכוי למצוא את גופות הבנים!! ובמילים שלו: "רק התפילות שלא פסקו לרגע מאז היוודע דבר החטיפה הביאו למציאתם...." ועוד, שלאחר ח"י ימים נמצאו ללא רימה! והנה גם אנו יכולים לברך בתוך כל הצער ביחד עם דיין האמת את ברכת "הטוב והמטיב".

ומשאלת הלב של כולנו היא היאך נצליח לנצור רגעים גדולים אלה. כי טוב ומטיב לנו למרות הקושי באחדות נפלאה זו, שבימים כתיקונם אינה יוצאת אל הפועל. ונראה שתשובה לכך תבוא רק אם נברר מתוך המקורות הקדושים שלנו את גודל אומתינו נצליח להבין את גודל תפקידינו בשימור האחדות והרוממות. 

בדמיון שלנו אנו מחולקים לכמה וכמה מחנות: "חרדים", "דתיים" ו"חופשיים". שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם בייחוד במה שנוגע בתוכנם הרוחני שהוא יסוד החיים, אבל שיהיה שם מוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. וכדומה שבזה בודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, והלוואי שנוכל להשכיח מאתנו, בכלל, את אלה שלוש השמות העומדים לנו לשטן על דרך החיים האיתנים והטהורים הראויים להיות שבים אלינו באור ד' אשר יאיר לנו.
ההבלטה של השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם מתיימר לומר: "אני הנני ממחנה זה"... השני אומר גם הוא: "אני הנני ממחנה זה", וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות מכל הצדדים. וכל צד מבין הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני. ועוד שכמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה, וההארה הכללית ממקור האחדות האלוקית הקדושה המוכרחת להיות שורה על ישראל הגוי כולו, הרי היא כמו מתעלמת מעינינו, והננו ממששים כעיוורים באפילה. אין לנו עצה אחרת, אמנם, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו.

באמת רק מחנה אחד אנחנו של ציבור קדוש הכולל בתוכו צדיקים בינוניים ורשעים, אבל זה דווקא תיאור אישי, ועל כל אדם בפרט למדנו ש"אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע", וטוב מאד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים. נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי.
 
נדע, שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה, ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית אשר בה ניוושע תשועת עולמים, ותתקיים בנו התפילה המקודשת קודש קדשים, שהננו עתידים להביעה בכל כך המיית נפש "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" ובזה ננצליח את זכרו של בן עירנו וקהילתנו, אהובנו אייל הקדוש, וחבריו גיל-עד ונפתלי הי"ד.

אני רואה צורך אישי לומר לכל אחי בני העיר היקרים: אשרינו שעירנו התגלתה בתפארתה כעיר של חסד ואהבה, היחס והקשר עם כוחות הביטחון קירב אותם לאבינו שבשמים. רבני העיר של כל הקהילות הרימו את כיתרה של תורה. אשרינו שמשפחת יפרח הם חלק מאיתנו, ר' אורי הי"ו ורעייתו תחי', מהווים סמל ומופת לקידוש ד' באמונה, צניעות וענווה לעיני כל! ולמי שישאל מה עלי לעשות לע"נ הקדושים - יחזק את השלום בביתו ויעצים את הקשרים בין בני משפחתו, ומתוך השלום והאחדות במשפחה נתרומם לאחדות האומה כולה.

ייתן להם ד' את הכח להמשיך לקדש שם שמיים, ואייל שלנו ימליץ יושר בעדנו וישיר לפני כסא הכבוד את דברי המשורר: "עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדיך לו אין ידיד, שלח לו משלך בן דוד, יפרח וירבה עם נדיב, כדגי הים יפרוץ חביב."

הדברים נכתבו כנקודה לבירור ולמחשבה בין החברים

אברהם לוי, קהילת "משכנות נריה" - אלעד
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17980884

אתר השבת