movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

כי הם חיינו

מבחוץ יהום הסער. עולם שטחי של פוליטיקה, רדיפה אחרי הבל ושטות. בעולם החיצוני יש פרסומות שמדגישות את העולם הזה כשלעצמו, בלי להזכיר מה התכלית, מה הייעוד.

עולם מלשון העלם- שמעלים מאיתנו את  האלוקות, את היותינו עם קדוש, עם נבדל מכל העמים. עולם של סחף אחרי דברים שאין להם ערך עצמי. בקיצור- עלמא דשיקרא. עולם השקר. העולם הזה מטעה אותנו מאד.

אך יש עולם אחר. עולם של חיים אמיתיים. ואלו שזכו לפתח את חיי העולם שנטע ה' בתוכינו- מראים למי שמסתכל בעין האמת את הטובה הגדולה שבכל הטובות ואת החסד הגדול שבכל החסדים שעשה איתנו ה' יתברך שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת.

במשך שנים רבות, בהתמדה עקבית שאין דומה לה, במסירות עילאית, מוסר מו"ר הגאון הרב יעקב יוסף שליט"א  שיעורים בהלכה במקומות רבים מאד.   בבית הכנסת ברוכוב בירושלים, בכולל בני דוד, בכולל אהל יונה, בישיבת חוט של חסד, בשכונת בית וגן, בבית הכנסת ב"מדרחוב" שברחוב בן יהודה בירושלים, בשכונת שערי חסד, בשכונת רמות ובגילה, בעיר רחובות, באפרת שבגוש עציון, במערת המכפלה שבחברון ובעוד מקומות רבים.
כמה חסד עושה איתנו הצדיק הרב יעקב יוסף שמדגים לנו בחייו האישיים לא להסתגר בעולמו שלו אלא להנחיל את ההלכה לכל עם ישראל על כל סוגיו וגווניו, איש איש כפי רמת ההבנה שלו, ומבהיר דברים סבוכים בבהירות כזו שכל אחד יוכל להבין


מי שזוכה להתבשם מדמותו האדירה מאישיותו האצילית ומנועם שיחו ושיגו ההלכתי נשאב לעולם אחר. לא עולם של חשבונות פוליטיים אישיים אלא עולם בו עמל התורה הוא חשוב ונעלה מאין כמוהו. לא עולם שבו בגולת הכותרת של סדר היום הציבורי מככבים פוליטקאים ועיתונאים, אלא עולם בו כל מעייניו  באבות העולם ומורשתם לדורות, בדבר ה' זו הלכה.

עולם בו יש את חכמי התלמוד, את הראשונים והאחרונים, עולם בו עיצוב עולמו של היהודי הוא על פי הרמב"ם הרא"ש והרשב"א הרי"ף והרמב"ם, מרן הבית יוסף,  רבינו האר"י הקדוש וגדולי המקובלים, עד לאחרוני האחרונים, גדולי עולם שמסרו חייהם לתורה הקדושה. עולם בו לכל סעיף בשולחן ערוך משמעות עצומה והשלכות מעשיות לחיים.

כמה טוב לו למי שמתמכר לסם החיים, לתורה הקדושה.

כמה חסד עושה איתנו הצדיק הרב יעקב יוסף שמדגים לנו בחייו האישיים לא להסתגר בעולמו שלו אלא להנחיל את ההלכה לכל עם ישראל על כל סוגיו וגווניו, איש איש כפי רמת ההבנה שלו, ומבהיר דברים סבוכים בבהירות כזו שכל אחד יוכל להבין.

אם כך במשך עשרות שנים (מאז היותו ילד!)- כזו מסירות נפש למען הציבור, כזאת איכפתיות מעם ישראל ומארץ ישראל, על אחת כמה וכמה בימים אלו בהם אנו כואבים עד דכדוכה של נפש את מצבו הבריאותי של הרב.

איזה שיעור מעביר לנו הרב , והפעם לא במילים אלא בדוגמה אישית מופלאה, בכך שמגיע  עם גופו הכחוש המסובל ביסורים  לבית הכנסת להמשיך לזכות את הרבים בשיעוריו הנפלאים. זהו שיעור נשגב שמלמדנו את פשט המילים "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

ואנו מבקשים מהציבור להרבות  תפילה מעומק הלב הנשבר, שה' יתברך יאיר לנו פניו וירחם על עמו ועל ארצו, יעשה איתנו ניסים ונפלאות- ישלח דברו וירפאם, ויגאלנו גאולת עולם במהרה אמן.
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17954941

אתר השבת