movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

זמן קבלת שבת מוקדם

זמן קבלת שבת מוקדם

בזמנינו המנהג ברוב ערי ארץ ישראל, שמקבלים שבת בהדלקת נרות, קודם השקיעה עשרים דקות, ויש מקומות שנוהגים שלושים דקות, ובירושלים רובם נוהגים ארבעים דקות קודם שקיעה.

עם זאת להראות חביבות המצוה שמוסיף על החיוב, יש עניין גדול שאדם יוסיף תוספת שבת יותר ממנהג הרגיל במקומו, כפי אשר ידבנו לבו, וטוב וראוי על פי גדולי ישראל, להקדים לפחות בעשר דקות, ומי שיכול להקדים חצי שעה, אשרי לו, אבל אין להקדים יותר מפלג המנחה, שבקיץ זה כשעה ורבע קודם השקיעה, ובחורף זה כשעה לפני השקיעה.

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה

לע"נ אברהם בן יוסף

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18107220

אתר השבת