movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

אופן קבלת תוספת שבת

אופן קבלת תוספת שבת

אפשר לקבל תוספת שבת על ידי:

א. הדלקת הנרות: מנהג נכון הוא שתלבש בגדי שבת לפני הדלקת נרות וכן תיתן כמה מטבעות לצדקה ואחר כך תדליק נרות שבת.

ב. או: על ידי אמירת "מזמור שיר ליום השבת" או אמירת "לכה דודי", ומסיימים "בואי כלה! בואי כלה! שבת מלכתא!" או לומר את המלים "שבת שלום" ולכוון שבאמירה זו תחול עלי קדושת השבת.
(שימו לב: אם מדליק/ה נרות שבת, יש להדליק את הנרות לפני שמקבל/ת תוספת שבת!)

ג. בספר "משמרת שלום" כתב: וטוב שיוציא מפיו ויאמר:
"הריני מוסיף מחול על קודש לקיים מצות תוספת שבת
כמו שציוונו הבורא יתברך שמו.
ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה
ולחזור בתשובה שלמה לפניך".

ד. מאז קבלת תוספת שבת, אסור/ה במלאכות שבת.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18107150

אתר השבת