movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

אופן קבלת תוספת שבת

אופן קבלת תוספת שבת

אפשר לקבל תוספת שבת על ידי:

א. הדלקת הנרות: מנהג נכון הוא שתלבש בגדי שבת לפני הדלקת נרות וכן תיתן כמה מטבעות לצדקה ואחר כך תדליק נרות שבת.

ב. או: על ידי אמירת "מזמור שיר ליום השבת" או אמירת "לכה דודי", ומסיימים "בואי כלה! בואי כלה! שבת מלכתא!" או לומר את המלים "שבת שלום" ולכוון שבאמירה זו תחול עלי קדושת השבת.
(שימו לב: אם מדליק/ה נרות שבת, יש להדליק את הנרות לפני שמקבל/ת תוספת שבת!)

ג. בספר "משמרת שלום" כתב: וטוב שיוציא מפיו ויאמר:
"הריני מוסיף מחול על קודש לקיים מצות תוספת שבת
כמו שציוונו הבורא יתברך שמו.
ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה
ולחזור בתשובה שלמה לפניך".

ד. מאז קבלת תוספת שבת, אסור/ה במלאכות שבת.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19711960

אתר השבת


מאמרים אחרונים