movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

בנים ובנות זש"ק

בנים ובנות זש"ק

מובא בספר עולת שבת בשם הארי"י ז"ל שמי שאין לו בנים שיזהר במיוחד בתוספת שבת, ויזהיר לאחרים על תוספת שבת, ויתווספו לו בנים. וכן כתב החפץ חיים שמי שמזרז ומחזק על קבלת תוספת שבת יזכה לבנים.

מעשה באברך בן דורנו, שלא זכה להפקד בבנים, וכשראה את דברי החפץ חיים הנ"ל התחזק במצוה זו, והלך לבעלי חנויות לעוררם לסגור מוקדם, וכך נהג שנה שלמה באמונה ובתמימות, ולמרבה הפלא בדיוק ביום היארציט של מרן החפץ חיים זי"ע, נולד לו בן זכה במצזל טוב, וידועים סיפורים על משפחות ששנים רבות לא זכו לזרע של קיימא, ואחר שקיבלו על עצמם להקדים לקבל את השבת, שערי השמים נפתחו, למעלה מדרך הטבע, וזכו לחבוק בנים ובנות.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19722128

אתר השבת


מאמרים אחרונים