movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מפתח לכל הישועות

מפתח לכל הישועות

כתוב במדרש: אמר הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה לתת אותה לבני ישראל, לך והודיעם! מלך מלכי המלכים הקב"ה, מעיד על השבת שהיא מתנה טובה! ושולח במיוחד את משה רבינו, להודיע לנו, כדי שנבין את ערכה של השבת, ושנזדרז לקראתה, כדי שנזכה לקבל על ידה את כל הברכות שבעולם!!!

הזוהר הקדוש אומר, "שכל השפע שיש בעולם", בא רק בזכות השבת!!! וככל שמכבדים את השבת ומוסיפים תוספת שבת, כך מקבלים יותר ברכות ושפע גשמי ורוחני. מרן הר"מ מלכוביץ ז"ל אמר, כי ההשפעה של השבת היא כה גבוהה, עד שאינה יכולה להשתלשל ולרדת לעולם הגשמי, אלא לענינים רוחניים בלבד. תורה ותפילה ועבודת ה', אבל ההשפעה של הדברים והצרכים הגשמיים, היא באה מתוספת שבת, וככל שמקדימים לקבל שבת הרי ממשיכים על עצמם יותר שפע גשמי לששת ימי המעשה. אשרי מי שזוכה להוסיף מחול על הקודש. אשרי מי שזוכה להוסיף מחול על הקודש, ולקבל שבת מוקדם!

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19722082

אתר השבת


מאמרים אחרונים