movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

סגולת תוספת שבת: שבת מקור הברכה

סגולת תוספת שבת

מצוה מן התורה להקדים ולהוסיף תוספת שבת, ומובא בגמרא במסכת פסחים קה: "שמצוה לקבל שבת כמה שיותר מוקדם" שחביבה מצוה בשעתה וזריזין מקדימים למצוות. וכן מובא בסדר רב עמרם גאון, שמצוה להקדים לקבל שבת כמה שאפשר, ושכך נהגו במקומו. וכך מובא בפוסקים.

בקבלת שבת אנו אומרים "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה". השבת – היא המ ק ו ר של הברכה, כל הברכות שבעולם, באים בזכות שמכבדים את יום השבת, כך הקב"ה קבע מאז בריאת העולם, ובזה שאדם מקדים לקבל את השבת, ומוסיף מחול על הקודש יותר מחיובו, זהו כבודה של השבת, שיוצאים ומקדימים לקראתה, ובזה האדם מראה את חביבותה של השבת, שהוא שמח בביאת השבת, כיוצא לקראת המלך!

רבינו החפץ חיים זיע"א היה אומר תמיד, אנשים מחפשים סגולות וקמיעות להצלחה, וכי לא די במצוות הנפלאות שבתורה הקדושה? האם יש סגולות טובות מהם? ומה כמו שבת קודש אשר כל הברכה לכל השבוע מגיעה בזכות כבודה של השבת!

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19722078

אתר השבת


מאמרים אחרונים