movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

למען תושבי הדרום

בקשה מאת ר' עוז רוזנברגר:

יהודים יקרים, יהודים קדושים:

יותר מאשר אנחנו שומרים שבת שבת שומרת אותנו!!!!

בתקופה קשה כזאת
בבקשה שכל אחד יקבל על עצמו לשמור את השבת כמו שצריך ולדקדק בה.
ומי ששומר, לקרוא לפחות שתיים שלוש הלכות שבת בשבת
למרות שנדמה לנו שאנחנו יודעים

אבל הרי שבת היא מלזעוק

שזכות השבת תגן עלינו ותשמור על עם ישראל

והרחמן ירחם עלינו אמן.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17980870

אתר השבת