movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ערב ראש השנה התשע"ג - מאמר מערכת

ערב ראש השנה התשע"ג.

שוב מתחילה שנה חדשה. תפוח בדבש, רימון, ריח של התחדשות באוויר....

ואיפה אנחנו בתוך כל זה?

ומה המשמעות של שנה חדשה?

ראש השנה הוא יום שבו נקבע גורלו של כל יצור בעולם. "וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון". כמו רועה צאן שבודק כל כבשה, כך בודק אותנו האלקים. את מעשינו, את דיבורינו, את מחשבותינו, הכל נבדק ונרשם.

ומה תפקידנו כאן?

מהמקום שבו אנחנו נמצאים, לראות גם אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מכאן. מה אנחנו מקבלים על עצמנו. המצוות הן עונג. מצוות התורה הן הדרך שלנו להתחבר אל האלקים, אל הרוחניות, אל האור האלוקי שבעולם. ולכן הבה נראה מה נוכל לקבל על עצמנו.

כל אחת מהמצוות יש בה תענוג, יש בה קדושה, יש בה אור מיוחד. כל מצווה, יש עימה סיפוק ויש עימה שמחה.

הבה נקבל על עצמנו להתחזק במצוות השבת. לענג אותה באוכל מיוחד שמוכן מיום שישי, להקפיד על שלוש סעודות שמחות ומענגות, להקפיד על יום רוחני של לימוד תורה ותפילות, ולהקפיד על שמירת מצוות השבת.

השבת היא עמוד השדרה שלנו כיהודים והיא מקור הברכה. כאשר אנו שומרים שבת, אנו מתחברים לכל הדורות שלנו, מאז יציאת מצרים, ואנו חלק מהחוליה של עם ישראל לדורותיו. כאשר אנו שומרים שבת, אנו מתקרבים באמת ובתמים אל בורא העולם, וככל שנתחזק, כך נוכל בעזרת השם לחוש בקדושת השבת, ובמוצאי השבת מיד נחכה לשבת הבאה!

השבת היא "מעין עולם הבא". הבא נקבל על עצמנו שבשנה החדשה, השבתות שלנו תהיינה באמת שבתות של "עולם הבא". שבתות של חיבור לבורא העולם, שבתות של קדושה, שבתות של עבודת השם, שבתות שיעוררו בנו ציפיה לקראת הגאולה השלמה, שעומדת אחר כתלנו.

שבוע טוב ומבורך, ושנה טובה ומבורכת!

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17980927

אתר השבת