movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

למען שמירת השבת

אחד הדברים שהיה הגאון רבי משה ברוך לוין עושה למען שמירת השבת:

ביום שישי היה הולך עם ידידו הגאון רבי יעקב תפילינסקי,
והיו מביאים ספרים עבי כרס
ומניחים אותם בשדה
של בית היתומים דיסקין
ביציאה מירושלים.  

בשבת הלכו לאותו שדה.
כדי לזכור את מספרי הרישוי
של המכוניות והמשאיות שהיו יוצאים מהעיר
היו מניחים סימניות בעמודי הספרים.

במשך השבוע היו מבררים מי בעליהם,
מבקרים אצל אותם נהגים
ומסבירים להם את קדושת השבת
ואת האיסור לחללה.

רבים קיבלו עליהם
להמנע מנסיעה בשבת
ולשמור שבת בזכותם.

מוקר: "הר ציון" לע"נ הצדקנית מרת באשה חזן ע"ה.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17954837

אתר השבת