movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Ki Eshmera

Ki Eshmera Shabat

Ki eshmera shabat E-l yishmereni, Ot hi le'olmei ad beino uveini.

Asur metzo chefetz la'asot derachim, gam miledaber bo divrei tzerachim.
Divrei sechora o divrei melachim, eh'geh b'torat E-l utechakmeni.

Bo emtzeah tamid noach lenafshi, hineh ledor rishon natan kedoshi.
Mofet betet lechem mishneh vashishi, kacha bechol shishi yachpil mezoni.

Rasham bedat ha'E-l chok el sganaiv, bo la'aroch lechem panim lefanaiv.
Al ken lehit'anot bo al pi n'vonaiv asur, levad miyon kipur avoni.

Hayom mechubad hu yom ta'anugim, lechem veyayin tov basar vedagim.
Hasmechim bo hem simcha masigim, ki yom smachot hu utesam'cheni.

Mechel melacha bo sofo lehachrit, al ken achabes bo libi bevorit.
Etpalela el E-l arvit veshacharit, musaf vegam minch hu ya'aneni.

Ki eshmera shabat 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17853426

אתר השבת