movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

תפילה לבת ישראל

תפילה לבת ישראל

ריבונו של עולם

מלא רחמים מגן ומושיע לנו ולאבותינו הקדושים

אליך נפשי אשא, אליך אתחנן כי בך בטחתי


אנא אבא, אב הרחמן

רחם נא על בתך אהובתך והושיעני

הדריכנו להיות אשה כשרה עושה רצונך

צנועה ואמיתית עם יראת שמים טהורה.


עזור לי להשקיע כוחותי בקניינים רוחניים נצחיים

להפסיק לייחס חשיבות כה רבה לחיצוניות

להיזהר ולהישמר לא להדר בלבושי.

תן בי תבונה לא ללכת אחרי האופנה

רק ללכת אחרי הנשמה הזכה והטהורה

ללכת על פי תורתך הקדושה!


יודעת אני אבא שצניעות בת ישראל חשובה לך מאוד.

תן בי עוז וגבורה לעמוד בנסיונות ללא פשרות!

להיות כאימותינו הקדושות אשר מסרו נפשן לקדש את שמך!

אנא למדני אבי להתלבש ולהתנהג כראוי לבת ישראל

אז אזכה לכל השפע השמור אצלך לעושי רצונך

שפע אין סופי מידך המלאה, שפע של ברכה וישועה


אנא אבי, נחם נפשי, אנא שמע תפילתי

תן בי הכח לעשות רצון זה שלי

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי


מקור: ארגון בת ישראל, 03-6787440

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17965936

אתר השבת