movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

תפילה לזיווג הגון מהרב כדורי זצ"ל

תפילה לזיווג הגון מהרב כדורי זצ"ל
לקרוא 40 יום רצוף את פרקי התהילים הבאים : לא' ,לב', ע' ,עב' , קכד'.


ואחר הקריאה יאמר:
יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהילים שקראתי לפניך, ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם, והשמות היוצאים מהם, מראשי תיבות, ומיסופי תיבות, וחילופי תיבות, ובזכות אבותינו הקדושים. אברהם, יצחק, ויעקב, משה, ואהרון, יוסף הצדיק, ודוד המלך, עליהם השלום, שתפתח מזלי, ותנני לחן וחסד בעינך, ובעיני כל רואי,ואמצא בן/בת זוגי, ותבטל מעלי כל מין עין הרע, וכל מיני עיכובים וכשפים, ואתחתן במהרה בקרוב, ואבנה בית נאמן בישראל, אמן.

וביום הארבעים לקרוא בכותל (אם אפשר) ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס. ולהוסיף בבקשת הרחמים שבזכותו ישלח ה' יתברך זיווג הגון, ולהוסיף כל משאלות הלב.
ויהא בהצלחה.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17965639

אתר השבת