movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

קריאה קדושה לחשבון נפש והתעוררות מהראשון לציון הגאון הרב עמאר שליט"א

קריאה קדושה לחשבון נפש והתעוררות מהראשון לציון הגאון הרב עמאר שליט"א

ימי בין המיצרים שהם ימי אבל על חורבן בית המקדש וירושלים ולא על החורבן שהיה זה כאלפים שנה בלבד אנו מתאבלים אלא על של עתה אנו בוכים, שמיום שנחרב בית המקדש  אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, והחורבן ממשיך ומתגלגל בכל דור ובכל מקום, ומחדש צרותיו ותלאותיו בכל עת בעוה"ר, ועל דא ודאי קא בכינא.

ובשנה הזו הוכנו הושברנו, שבר על שבר בא, באסון הנורא שנכפלו בו צרות בהסתלקות כ"ק האדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זללה"ה, ומלבד ההפסד הגדול שהפסדנו צדיק וחסיד שהיה מגן על הדור בתורתו ויראתו, ועוד זאת שנעשה הדבר ע"י חלול השם וחלול התורה הקדושה, ואין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש, אשר מאז הריגת זכריה הנביא ע"ה, לא היתה זועה כזאת בעם ישראל אשר יהרג כהן ונביא בבית השם, בידי בן עולה מבני עמנו.

ואע"פ שאין לנו עסק בנעלמות, והנסתרות לה' א-ל-הינו, ומי יעמוד בסוד ה', מכל מקום לימדונו חז"ל, שמפני הרעה נאסף הצדיק, היינו הרעה שלא תבוא, כלומר שכדי לבטל גזרה קשה מעל הדור, נסתלק ונאסף הצדיק, ואם הוצרכנו לקרבן צבור גדול כזה, ובהסתלקות נוראה כזאת, מי יודע כמה קשה היתה הגזרה ה' יצילנו.

וע"כ חובה גדולה מוטלת על כל איש ואשה כגדול כקטון לפשפש במעשינו, ולחפש בהתנהגותינו, ולשבור ליבנו לפני השם בהכנעה גמורה, ולהרחיק כל חטא ועוון, הן שבין אדם למקום והן שבין אדם לחבירו, אשר בזה שפלנו מאוד, ולא מקפידים על כבוד הזולת ואהבתו, ונשליך מעל פנינו כל קנאה ושנאה, ונרבה אהבה עם ותרנות מרובה, ונרבה בעמל התורה לשם שמים, וה' הטוב רחום וחנון, וניחם על הרעה, וישוב ירחמנו ויכבוש עוונותינו, ויגאלנו בישועה וברחמים בב"א.

המצפה לישועת ה' ברחמים,

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19302937

אתר השבת


מאמרים אחרונים