movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

סגולה להצלחה מרבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל

כתב רבנו חיים מואלוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים שער ג' פי"ב

באמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה
להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים
שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל.

כשהאדם קובע בלבו לאמר
הלא ה' הוא האלקים האמתי
ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם
וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו


ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל
על שום כח ורצון בעולם.
ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה.
כן יספיק הוא יתב' בידו
שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם
שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל.

וגם יגזור אומר
ויקם לו לפעול ענינים ונסים נפלאים
היפוך סידור כוחות הטבעים.
כיון שמשעבד ומדבק טוהר אמונת לבבו
באמת בל תמוט רק לו יתברך לבד,
ואצלו יתברך הכל שוה כל רגע,
לפעול בסידור הטבע שקבע
או היפוך סידור הטבע.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17846266

אתר השבת