movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

רעיית צאן בשבת

שאלה

במסגרת עבודתי בחוות עיזים אני יוצא מדי יום עם העיזים למרעה באזור שתחומו הכולל אינו עובר את גבול שבת.
העיזים חייבות לרעות, ואם לא אני יעשה את זה מישהו אחר יעשה את זה.
שאלתי היא:
א. האם יש בעיה עקרונית לרעות את העיזים בשבת.
ב. לצורך רעיית הצאן אצטרך לשאת עמי תיק קטן עם מים, ובמקום אין ערוב כמובן.

מה דעתך?
תודה,
דניאל.

 

תשובה

לדניאל רועה הצאן, שלום ורוב שלומות!!
 
מותר לרעות צאן בשבת. אך שים לב לפרטי ההלכות שלהלן:
 
מותר לבהמות לתלוש עשב ולאכול כדרכן, מפני שאם הבהמה לא תתלוש ותאכל עשב –היא תצטער מכך ולא תהנה ממנוחת השבת.
 
אסור להעמיס משא על גביה מחוץ לעירוב.
 
מותר לשים עליה  משא שבא לצורך שמירת הבהמה (כמו קור וצער , בגד השומר על הצמר, חבל למניעת בריחתה), מחוץ לעירוב.
 
אסור לשים עליה זמם או מחסום לפה מחוץ למקום העירוב.
 
על בעל הבהמות להקפיד שלא יהיו סימני-היכר בצוואר הבהמות או ברגליהן, בשעה שמוציאן למרעה, במקום שאין בו עירוב. אך מותר לצאת איתן כשסימן ההיכר הוא קבוע באוזן הבהמה וכדומה, במקום שלא ניתן להסירו.
 
אסור להוציא את הבהמות כשפעמון קשור בצאוורן.
 
----לך עצמך אסור לקחת בקבוק מים, במקום שאין בו עירוב, כמובן.
 
(מקורות: שולחן ערוך ומשנה ברורה סין שכד, יג./ שולחן ערוך ומשנה ברורה סימן שה./ שמירת שבת כהלכתה פרק כז)
 
בברכה
 
הרב שמואל ברוך גנוט

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17969063

אתר השבת