movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

תפילה ומנהג- כמו האבא או כמו האמא??

שאלה

כאשר ילד, שהוא בן להורים מעדות שונות(חצי ספרדי חצי אשכנזי), והאמא יותר מסורתית מהאבא, והילד חונך לפי מסורת אימו ומשפחתה ומנהגיה של העדה שלה, האם הילד יכול לנהוג ולהתפלל לפי מנהגי אימו והנוסח שלה ושל עדתה?

 

תשובה

אדם צריך ללכת אחר נוסחת ומנהגי אביו ולא  נוסח ומנהגי בית אמו.
 
גם אלו שהוריו או הורי הוריו שינו מנוסח אבותיהם ועברו לנוסח אחר, או שאפילו הפסיקו להתפלל בכלל- עליו לשוב אל שורשי משפחת אביו ולעדה אליו משתייך, ולנהוג כמנהגיהם.
 
 
ואולם, ילד שהתחנך מקטנותו להתפלל בנוסח מסוים וקשה לו לחזור לנוסח של אבותיו (מצד האבא)- יכול הוא להמשיך ולהתפלל באופן אישי בנוסח בו חונך, אך את ילדיו צריך לחנך בנוסח בית הכנסת בו הוא מתפלל.וכל זה רק בגלל שקשה לשנות הרגלי תפילה, וגם יוצאים ידי חובת תפילה בנוסח השני. אך כשהדבר אינו קשור לקושי ולשינוי קשה של הרגל- עליו לשוב למנהגי ונוסח בית אביו.
 
 ובספר 'תפילה כהלכתה' מביא שאחד התייתם מאביו בן אשכנז, בהיותו בן שנתיים, ומאז אמו ובני משפחתה גידלוהו וחינכוהו במנהגי בני עדות המזרח, והורה מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א שיתפלל מעתה בנוסח אשכנז, כמנהג אביו, ובהקדם. מכיון שכל חינוכו בנוסח הספרדי, כמנהג אמו, היה בגלל שאין לו אב. וכעת כשעמד על דעתו, יקיים 'אל תיטוש' וישוב למנהג בית אביו.
 
(מקורות: שו"ת אגרות משה או"ח ב, כד. (ודו"ק והבן). בית רבי עמוד קנ"ה בשם הגאון הסטייפלר. וראה דברי טעם בזה בספר תפילה כהלכתה פרק ד' ).
 
ואמנם ישנם הסוברים שבעלי תשובה, שאין להם מנהג אבות, ינהגו כמנהג רבותיהם (הוראת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל)
 
ברצוני להוסיף את הנכתב בספר 'שרשי מנהגי אשכנז', באלו הדברים:

הר"ר אברהם שוואב הי"ו מלונדון מסר על בן משפחתו שנשלח ללמוד בישיבות ירושלים, פנה אל הגרי"ש אלישיב שליט"א בשאלה אם עליו כבן למשפחה מיוצאי אשכנז להתעטף בטלית גדול, אחר שאביו לא קנה לו טלית, מחמת שסבר שמנהג זה אינו נהוג עוד בימינו ואין לו מקום בישיבות. השיב לו הגרי"ש אלישיב: "אביך אינו יכול לפטור אותך מהחיוב של 'אל תטוש תורת אמך'. היות ומנהג אבותיכם הוא שבחור מתעטף בטלית, עליך להזדרז עוד היום ולרכוש טלית כדי שתהיה מזומנת לך מחר לתפילת שחרית, וכשתתחיל להתעטף בו תברך 'שהחיינו' בשם ומלכות". 


בברכה מרובה ובתפילה שיתקבלו כל התפילות
 
הרב שמואל ברוך גנוט
 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17966213

אתר השבת