movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

הוצאות שבת

שאלה בנושא: הוצאות שבת

לכבוד הרב הגדול הצדיק הרב שמואל ברוך גנוט שליטא
מאד אהבתי ללמוד תורה מתוך ספרו שלהי דקייטא, שהוא ספר חזק מאד על הלכות נופש והלכות הקשורות לחוץ לארץ וביקורים וטיולים, ורק רציתי לשאול האם כשאני משלם הרבה כסף על גנרטור, כדי שלא להשתמש בחשמל בשבת, אז האלוקים יחזיר לי את ההוצאות על זה, כמו שמחזירים הוצאות שבת ויום טוב כמו שכתוב בגמרא.

בברכה ותודה
דני

 תשובת הרב שליט"א

שאלה טובה ומצוינת.
אין ספק כי גם תשלומים על מאור לשבת, גנרטור ומצבר, הוא בכלל "הוצאות שבת ויום טוב", שהאלוקים מחזיר אותם קומפלט, בשלמות וללא חסרון, כפי המובא בגמרא (ביצה טז,א).
וכך גם כתב לי בפירוש, מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שלט"א
 
בברכת השבת ובברכה להצלחה רבה בפרנסה ובשלום הבית
 
שמואל ברוך גנוט

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17969087

אתר השבת