Home הליכות עולם הכנת סלט גזר סמוך לסעודה כאשר הגזר חתוך דק
הכנת סלט גזר סמוך לסעודה כאשר הגזר חתוך דק
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: גברת לוי מכינה לסעודה השניה סלט גזר,שהיא דואגת לערבב בו מיץ לימון וסוכר ממש לפני הסעודה. (על מנת שישאר בטעם משופר). את הגזר היא חותכת מבעוד יום במקסר לחתיכות ארוכות ורחבות. ערב שבת אחד לא שמה לב, והגזר במיקסר נטחן לחתיכות קטנות מאד. בשבת לפני הכנת הסלט כהרגלה, נזכרה בשינוי מראה הגזר ותהתה אם יכולה להכינו כדרכה. בעלה היה עדיין בבית הכנסת והיא המתינה לבואו על מנת שיורה לה איך להכין את הסלט במתכונתו הנוכחית. אכן, מה הדין ומדןע?

תשובה: כתב המשנה ברורה (שכא, סח) אם שכח לשפוך חומץ בערב שבת לתוך הקרי"ן, צריך שיעשה בשבת בלילה רכה, ונותן החומץ ואחר כך הקרי"ן שלא כדרך שעושין בחול, ויאחוז בכלי עצמו וינענע אותו. (בדרך כלל סלט גזר הוא בלילה עבה).