הקדמה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
מקבץ מסודר זה נועד, בכדי להעשיר את הידיעות ולשמח את הלבבות בצוותא חדא על שולחן שבת קודש בסעודות השבת בחיק המשפחה, במסגרת זו נערכו לפי סדר נושאים מעניני השבת, כל מדור כולל שבעה פסקי הלכות הנוהגות כשהם מסודרים בלשון זכה וברורה, ליקוט קצר מדברי חז"ל בגודל מעלת השבת, ולקט מהנהגותיהם הטהורות של חכמי ישראל לדורותיהם.

בטוחנו, שמדור זה ינעים לכם את סעודות השבת, ויתרום להעשיר את ידיעותיכם בהלכות שבת, ולמלאות את אוצרכם הטוב בעסיס דברי חז"ל הקדושים, ובטוב טעם מהנהגותיהם של גדולי האומה ז"ל.